450 meter gammelt vandrør ved Mossø skal skiftes

I april skal ca. 450 meter gammel vandforsyningsledning skiftes langs Alkenvej på strækningen ved søen ud til pumpehuset. Ry Vandværk, som jo har taget over fra Alken Vandværk, ønsker at forebygge lækager, som der har været nogle stykker af, så derfor skal gamle jernrør skiftes til pvc. Beboerne får samtidig tjekket egne rør på grunden – og anbefalet at få skiftet, hvis også de er af den gamle slags – for egen regning.
Ledningen skal i samme omgang flyttes fra søsiden til hussiden af vejen.
Der bliver en periode med et trafiklys til at regulere færdselen, oplyser Niels Christian Hansen fra Ry Vandværk til alken.dk.