Hvad skal politikerne arbejde for i vores landsbyer de kommende to år?

Liv i Landsbyerne kombinerer generalforsamlingen med et møde om Vores fælles fremtid søndag 19. marts. Hvad skal politikerne arbejde for i vores landsbyer de kommende to år? Det er det helt store spørgsmål, når Liv i Landsbyerne inviterer alle interesserede borgere og borgerforeninger til møde om vores fælles fremtid. Dagens program:

10.00: Liv i Landsbyernes generalforsamling.
11.00: Let frokost
11.30: Møde omkring udviklingsperspektiver for vores distrikt/klynge

I forlængelse af kommunens landdistriktspolitik har byrådet besluttet at invitere alle landsbyer i Skanderborg til topmøde hvert andet år. Første møde finder sted i slutningen af marts 2023. Mødet på Fælleden indledes af en præsentation af vores distrikt/ klynge og vores visioner for de kommende år. Herefter vil der blive mulighed for, at to repræsentanter fra borgerforeningerne i vores landsbyer samt Liv i Landsbyernes repræsentanter snakker med de politiske udvalgsformænd og næstformand. Borgerforeningerne er allerede adviseret om topmødet.

For at få så bredt forankret et udgangspunkt for præsentationen af vores distrikt/klynge og vores blik på fremtidige udviklingsmuligheder, vil vi på mødet den 19. marts facilitere en snak om vores fælles oplæg til kommunen og om evt. tværgående indsatsområder. De emner, der allerede er i spil, knytter sig til den fortælling og vores distrikt, som vi udviklede i forbindelse med kommuneplanen (https://skanderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/34#/8877).

Herunder:

  • INFRASTRUKTUR på tværs, cykelstier, skolebus, gangstier, trinbrættet i Alken.
  • BOSÆTNING: mangfoldighed, socialt boligbyggeri, tinyhouses, udnyttelse af gamle landbrugsbygninger til beboelse (altså boformer snarer end konkret projekter, som jo ligger under byernes/borgerforeningernes ressortområde.  
  • BÆREDYGTIGHED/KLIMA: adgang til naturen, bevægelse og udvidelse af naturområder.
  • SKOLE/ DAGTILBUD: Samarbejdet mellem kommune og skole ift. tilslutning, dagpleje-situationen, faciliteter (multibanen).

Vel mødt!  Bestyrelsen i Liv i Landsbyerne

Arrangementet finder sted på Bjedstrup Skole. Vi serverer lidt mad, og vi vil derfor bede dig tilmelde dig arrangementet ved at trykke her. På tilmeldingssiden vil du kunne læse mere om arrangementet. Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Godkendelse af kollektive medlemmer. 
4. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning om foreningens virksomhed.
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for det indeværende regnskabsår.
8. Indkomne forslag. 
9. Valg. 
10. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde  minimum 14 dage før generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen Liv i Landsbyerne

You are currently viewing <strong>Hvad skal politikerne arbejde for i vores landsbyer de kommende to år?</strong>