Steen og Eric nye mejeri-suppleanter

Ved generalforsamlingen i Alken Mejeri blev Steen Hejlskov Sørensen og Eric Ballowitz suppleanter i bestyrelsen, mens Poul Ravn stoppede på den plads. Kasserer Hans Hornbek kunne på sidste bestyrelsesmøde berette, at økonomien kører ok, og Camilla Mørk Jørgensen har planer om en tøjbyttecentral på mejeriet, som bestyrelsen foreslår kan være oppe i biblioteket.

Find det seneste referat fra mejeribestyrelsen nederst her på Mejeriets infoside – ligger også øverst til højre på forsiden – eller på mobilen i menuen øverst ti højre.