Biogasanlæg ved Torrild vil kunne lugtes i Alken

Charlotte Valløe fra Ry er medunderskriver på et debatindlæg i Ugeavisen Skanderborg, der argumenterer mod et planlagt biogasanlæg ved Torrild. Lugtgenerne fra gødningslageret og den transporterede gylle vil påvirke langt ind over kommunegrænsen til Alken og Mossø, skriver de.

Biogas er ikke nogen bæredygtig løsning på klimakrisen – og udleder ved afbrænding den præcis den samme mængde CO2 som (fossil) naturgas, lyder nogle af argumenterne.

You are currently viewing Biogasanlæg ved Torrild vil kunne lugtes i Alken