Fra mælk og ost til forsamlingshus, købmand og bageri

Alken Mejeri blev indviet i 1893 med 137 leverandører, der havde 930 køer. Det var et tidspunkt, hvor der med baggrund i Andelsbevægelsen blev bygget mange mejerier, idet landmændene havde behov for at få mælken forarbejdet til forskellige mælkeprodukter, der kunne sælges. (I 1940 er bygningen blevet ombygget eller udvidet, antyder en skriftlig kilde. Herom senere).
I 1957-58 blev mejeriet ombygget og moderniseret. Men med årene forsvandt flere af de små landbrug, og dermed mistede Alken Mejeri leverandører. På efterårsgeneralforsamlingen i 1969 blev det besluttet at lukke mejeriet fra 1. september 1970. De resterende leverandører, der leverede ca. 2,5 mio. kg. mælk til mejeriet, blev henvist til Korsvej Andelsmejeri i Låsby. Mælken blev på det tidspunkt hentet i tankvogn.
Bestyrelsen havde allerede fået bemyndigelse til at afhænde bygningerne og havde indledt forhandlinger med Gustav Ehrenreich i 1970 om køb af mejeriet til en produktion af de såkaldte Busy Birds (fugle i en lang fjeder). Han havde i forvejen en produktion af HOPTIMISTER, men de blev ikke fremstillet i Alken. Den stoppede dog, og derefter blev der produceret vandsenge i bygningerne. Lars Brunsø begyndte sin produktion af vandsenge, da han havde købt bygningen. Nu sker det i Ry under navnet AKVA WATERBEDS.
Senere blev bygningen anvendt til kunstcenter i årene 1988-1990. I 1995 købte foreningen Alken Mejeri (borgere i landsbyen) bygningerne for at etablere et samlingssted og værested i Alken. De ejer stadig mejeriet i 2023. Formand p.t. er Gary Craig.

Kilde: Ry Årskalender 2022 og Skanderborg Leksikon

Foto: Luftfotografi sendt af Asta Marie Sørensen, hvis mand, P. V. Sørensen, var mejeribestyrer i 1950’erne. Datering ukendt.

You are currently viewing Fra mælk og ost til forsamlingshus, købmand og bageri