God økonomi giver plads til visioner

Der er god økonomi på Alken Mejeri for tiden. Som tidligere omtalt kom der en donation på 25.000 kr. fra Merkur Andelskasse. Og så er taglånet nu betalt ud, hvilket betyder 42.000 kr. sparet årligt. Alt i alt ser det ud til, at kassebeholdningen når op på ca. 175.000 kr. ved årets udgang, kunne kasserer Hans Hornbek oplyse på seneste bestyrelsesmøde.

På den baggrund skal bestyrelsen have udvekslet visioner, så nu er der et visionsmøde på dagsordenen i januar.

Læs referatet.