Hvorfor det nu blev til lejeboliger – og hvordan med naturgenopretningen

At Fabulas fik behandlet byggeprojektet ved Enggården på økonomi- og erhvervsudvalgets møde i december kom helt bag på alken.dk, og årsagen er den, at tjek af dagsordener og referater i klima- plan- og miljøudvalget er fast rutine, men altså ikke hvad angår økonomiudvalget, så lokale medier med lønnede journalister løb med den nyhed.

ABAF havde dog haft kontakt med kommunens folk om sagen, og beslutningen om et borgermøde – som er fastsat til torsdag 25. januar – og et foroffentlighedsforløb på seks uger er blandt andet kommet i stand på ABAF’s initiativ – ikke mindst på baggrund af, at der fra præsentationen i januar 2019 til vinteren 2020-2021 var så mange og delte meninger om byggeprojektet. Det betyder så også, at det er kommunens folk, der står for borgermødet, og ikke ABAF.

Michael Eberhard har kontaktet alken.dk for at gøre rede for ændringerne i projektet Alken Søbred, så vi har taget hul på noget af det:

At der også skal være en foroffentlighedsfase, hvilket ikke var hans idé, kommenterer han med “fint nok, det ville være dumt at ryge i Planklagenævnet”.

Boligform: Sidst gik projektet i høj grad ud på at bygge andelsboliger. Og det lokale ønske fra mange i Alken og omegn om lejeboliger er tidligere blevet problematiseret af, at boligselskaber ikke har kunnet se en økonomi i at bygge den form for boliger. Nu fortæller Michael Eberhard, at det fra Fabulas’ side er nødtvunget, at der nu er tale om et seniorbofællesskab baseret på lejeboliger.

Ifølge ham er det de juridiske og økonomiske forudsætninger – fra Finanstilsynet og realkreditinstitutterne – der nu blokerer byggeri af andelsboliger. Med de nuværende betingelser ville man som køber af en andel skulle komme med langt flere penge end for tre år siden.

Fabulas har dog også en del henvendelser på netop lejeboliger, som også giver lejerne mulighed for at søge boligstøtte. Ifølge Eberhard er der hele 450 på en interesse-liste og de første 20 husstande i Alken, der overvejer at flytte fra et større hus til en lejebolig lokalt.

Alken Søbred er nu som noget nyt præsenteret som et seniorbofællesskab, og på spørgsmålet om, hvornår man så er senior, svarer Eberhard noget henholdende – så den sag er åbenbart ikke helt fast.
Hvorvidt yngre lejere så er totalt udelukket fra projektet, og hvorfor, fik jeg ikke spurgt om – så de svar må komme senere.
Lejeniveauet vil han nødigt sætte beløb på nu – men henviser til det gennemsnitlige niveau for lejeboliger i Skanderborg Kommune.

Selve byggeriet: Fra sidste projekt til nu er der kommet den ændring, at der nu planlægges byggeri i ét plan og ikke i to.

Naturgenopretning: Marken mellem Emborgvej og Mossø, der ellers er i omdrift, skal ifølge Fabulas’ plan naturgenoprettes. Naturgenopretningen bliver ifølge Eberhard ikke omfattet af lokalplanen, men hans plan er snarest at lyse en servitut på det fredede areal, der låser det til at forblive som naturområde – med påtaleret hos kommunen, som dermed bliver eneste myndighed, der kan ændre den status. Næste skridt kunne være at sælge arealet til en forening – eller evt. til det kommende seniorbofællesskab. Tanken er under alle omstændigheder, at der skal være offentlig adgang. En eventuel trampesti langs søbredden vil skulle aftales med fredningsmyndighederne.

Michael Eberhard opfordrer iøvrigt alle til at kontakte ham, hvis man har spørgsmål til projektet: me@fabulas.eu – 40 63 10 63

You are currently viewing Hvorfor det nu blev til lejeboliger – og hvordan med naturgenopretningen