Når nu der ikke er skøjteføre på Mossø endnu…

… så er det godt, at man kan skøjte på søen mellem jernbanen, ridebanen og Emborgvej, skriver Rikke Kongsgaard, der har taget fotoet af Freddi fra Boes på isen og Feline og Martha ved bredden. (Foto: Rikke Kongsgaard)

Er der i øvrigt nogen, der har et hævdvundet navn til den lille dam, der nogle gange er ganske lille og tør, men nu i den våde periode nåede at blive dejligt stor, før frosten satte ind: Ridebanesøen? Jernbanesøen? Hans Hansens Sø?

Fra Boes melder Alice Køppen og Vagn Kristensen: “Skøjte sø i Boes. Der er en kæmpe sø på vores mark. Emborgvej 67. I er velkomne med skøjter og kælk. Der er meget lavvandet, bortset bag Skt. Hans bålet. Bundfrosset og testet ved 90 kg. Ned bag drivhuset.”

You are currently viewing Når nu der ikke er skøjteføre på Mossø endnu…