Forslag om at stoppe med ungdomsfester på mejeriet

Et af punkterne på generalforsamlingen i Alken Mejeri er en drøftelse af mejeriets udlejningspraksis. Bestyrelsen foreslår, at der fremover kun skal udlejes til folk i Liv i Landsbyernes område og ikke længere til ungdomsfester.

Som tidligere nævnt stopper både Edel Laursen og Jytte Elleby i bestyrelsen, så der skal nye folk på banen.

Generalforsamlingen er torsdag 7. marts, og forslag til behandling skal afleveres til formand Gary Craig senest 14 dage før, så det er nu og her.

Næste arbejdsdag bliver lørdag 6. april.