Høj Mossø skvulpede ind i for- og baghaver under stormen Rolf

Stormen Rolf, der gav vindstød af stormstyrke, betød fredag morgen tidlig, at Mossø, der i ugevis har stået ekstraordinært højt, med høje bølger skvulpede ind over Alkenvej. I flere af husene langs søen betød det kraftige pres fra søen tillige forhøjet grundvandstand, så der nu står mindre søer i forhaver, indkørsler og sågar baghaver, hvor bræmmer af opskyl fra søen viser, hvor langt ind, søvandet fandt vej.

Flere af husejerne har her i denne plaskvåde vinter anskaffet sig pumper og slanger og må pumpe overfladevand tæt ved husene ud i Illerup Å, i de gamle tørvegrave eller bare ud i engarealerne. Nogle efterhånden i ugevis.

Hos Peter Gregersen og Alice Larsen pressede vandet sig ind under terrassedøren, så de måtte have spande og klude frem. Deres nye septictank løb også fuld af søvand, så den måtte tømmes senere på dagen.

(Fotos: Lene Kjeldsen og Peter Gregersen)

You are currently viewing Høj Mossø skvulpede ind i for- og baghaver under stormen Rolf