Hvor længe kan vi og vore celler leve?

Så er der igen streaming på Alken Mejeri af de offentlige naturvidenskabelige foredrag – tirsdag 12. marts kl. 18.45 med overskriften “Hvor længe kan vi og vores celler leve?” ved aldringsforskerne Tinna V. Stevnsner og Kaare Christensen.

Vi lever længere og længere, og vores helbred er bedre end tidligere generationers. Men kan det blive ved at gå fremad? Eller er vi ved at nå en grænse for menneskets livslængde og helbred? Få svar på dette og hør om aldring af kroppen og dens celler.

Forskningen har vist at der ligger flere mekanismer bag hvorfor vi ældes, men det er bemærkelsesværdigt hvor forskelligt alderen påvirker hvert enkelt individ. Nogle mennesker er både psykisk og fysisk friske til det sidste, mens andres vej mod livets ende præges af sygdom og skavanker allerede tidligt i alderdommen. Hvordan vi ældes kan undersøges på mange måder, bl.a. med befolkningsstudier der ser på ældres helbred og funktionsevne og med lægevidenskabelige studier. Vi ved også, at vores gener i et vist omfang bidrager til hvordan vi ældes og hvor længe vi lever. Aldring kan altså ses helt ned på celle-niveau.

Aldringsforskerne Tinna Stevnsner fra Aarhus Universitet og Kaare Christensen fra Syddansk Universitet vil fortælle om alt dette og meget mere når de holder foredrag om aldring af kroppen og dens celler.

Som sædvanlig er foredragene gratis, og man tilmelder sig hos købmanden eller ved at sende besked til hannelisbethnielsen@gmail.com  

    You are currently viewing Hvor længe kan vi og vore celler leve?