Infomøde om lokal produktion af vedvarende energi

Mandag d. 11. marts kl. 19-22 inviterer Morten Hofmeister fra Rådgivningsfirmaet Energisparre til et informerende møde på Alken Mejeri. Han skriver:

Lokal produktion af vedvarende energi har været drøftet og overvejet her i Alken og omegn i flere omgange. Det kan være en vigtig del af den grønne omstilling, udover de større VE-anlæg som til tider kan være svære at placere. Derfor er der fokus på lokal forankring – og som vi siger i dette projekt; ansvar, initiativ og fordele – som modsætning til kompensation til borgerne for gener, som måske leder til accept.

Det primære formål med mødet er at informere om projektet, og forhåbentlig er der nogle personer fra Alken om omegn som har lyst til at være med i en arbejdsgruppe, som kan fungere som kontakt til jer lokale borgere. Det vil give mulighed for at jeres input kan inddrages direkte i projektarbejdet. Der er ikke noget forpligtende, med derimod er projektet en mulighed for jer til at få noget belyst vha. projektgruppens kompetencer og ressourcer.

Projektet vedrører også Voerladegård og omegn. Hvorvidt det bliver et fælles projektet (det er udgangspunktet), eller om der laves flere mindre, er ikke klart. Det primære er, at fokus er på at reducere jer borgeres omkostninger til energi – og det vil omfatte ikke blot det nuværende elforbrug, men også elforbrug til varmeforsyning og transport. Fælles varmeforsyning kan også være en mulighed at belyse nærmere.

Til juni vil projektet bidrage med input til beslutningsgrundlag til et eller flere projekter. Fokus de mest realistiske projekter, så I sammen med samarbejdspartnere (som kan være nogle af projektdeltagerne) kan arbejde videre frem mod realisering, hvis der er grundlag for det.

Der vil være repræsentanter fra projektgruppen, samt indlægsholdere. Opslaget her opdateres i uge 10 med nærmere program for aftenen. Det væsentligste punkt vil være en god dialog med jer om, hvordan vedvarende energi lokalt og konkret ville kunne realiseres.

Foto af Morten Hofmeister: Knud Abildtrup

You are currently viewing Infomøde om lokal produktion af vedvarende energi