Alken Søbred-projektet kom ned på 20 boliger – deraf fire tiny houses. Find alle høringssvar her

Fabulas-projektet Alken Søbred, der har været projekteret til omkring 50 boliger, er nu i et udkast til et nyt og revideret projektforslag nede på 20, ligesom de største huse ikke længere skal være op til 290 kvm., men max 150. Det fremgår af dagsordenen til økonomiudvalgets møde onsdag 19. juni.
Det er punkt 125 i dagsordenen her.
Nu hedder det fire parcelhuse på maksimalt 150 kvm, 12 rækkehuse, fire tiny houses på cirka 45 kvm. og mulighed for fælleshus. Find skitse til bebyggelsesplan i bilag 3.
Kommunen har fået en ekstern advokatvurdering angående antallet af boliger i en landzone-udvidelse. På baggrund af advokatens vurdering samt Alken-borgernes ønsker til boligantal, anbefaler administrationen at reducere boligantallet i projektforslaget til maksimalt 20 boliger.
Administrationen anbefaler også, at en mindre gruppe borgere fra Alken kan deltage i den videre bearbejdning af projektet, og at landsbyen selv udvælger interesserede repræsentanter.
Der kom 57 høringssvar i foroffentlighedsfasen, hvoraf to af høringssvarene har henholdsvis 12 og 13 underskrifter. Se dem allesammen her. Det ser ud til, at den meget lange PDF (251 sider) skal ses på en computer og ikke i alle tilfælde kan læses i mobilvisning.
Under selve punktet er der en omfattende gennemgang af alle svarene – og supplerende oplysninger.
På sit møde 19. juni skal økonomiudvalget så tage stilling til, om der skal sættes gang i lokalplan og kommuneplantillæg for projektet.

You are currently viewing Alken Søbred-projektet kom ned på 20 boliger – deraf fire tiny houses. Find alle høringssvar her