Fra Agnes til Grethe – poststemplet i Alken

Årstallet er vanskeligt at tyde, men uanset hvad er det en hyggelig hilsen fra hestevognenes og Alken Andelsmejeris tid, som en venlig kunde havde taget med på købmandsbesøg i Alken: Et postkort med “Parti fra Alken St.” fra før mejeriet blev bygget om, skorstenen stadig stod i fuld højde, og navneord stod med stort. Bemærk hestevognen ude til venstre på vej fra Emborgvej op mod mejeriet.
Fem-øres-frimærket på Verdenspostforeningens kort er poststemplet i Alken, som jo var udbringningssted, stilet til “Frk. Magrethe Justesen, Hr. Forpagter Glud, Jensgaard pr. Horsens” – og underskrevet med “Venlig Hilsen Agnes Andreasen”.

Kortets ordlyd kunne tyde på, at Grethe og Agnes begge var tjenestepiger og holdt kontakt pr. brev eller postkort. Redaktionens bedste bud på tydning af Agnes’ skråskrift, hvor navneord stod med stort:

Kære Grethe!
Tak for Kortet. Jeg venter efter at høre fra dig om Du skal blive paa Jensgaard i Vinter. Jeg er rask og skal jo snart til at flytte over til Sjælland. Her sender jeg dig Mejeriet saa kan du se hvor jeg gaar og slaar til Side. Hils alle Bekendte. Venlig Hilsen Agnes Andreasen. skriv snart.

At Agnes skrev, at hun “slår til side” på mejeriet kunne jo tolkes, som at hun havde fået job på mejeriet og sparer penge op – altså ligesom i at “stikke noget til side”. Andre gode bud på tolkning modtages meget gerne. At der overhovedet står “Mejeriet”, understøttes af, hvordan Agnes skriver det store M i Magrethe – nemlig på samme måde.


You are currently viewing Fra Agnes til Grethe – poststemplet i Alken