Bom-lyden er på minimum og sænkes ikke

Banedanmark har nu svaret Marianne Damholdt Bergin om de nye lyde ved overskæringen.
Marianne spurgteI Alken (Jylland) er nye bomme og klokke opsat i sidste uge. Den ny klokke er meget høj. Beboere som ikke før kunne høre klokken i deres huse, vågner nu de fire gange i timen, klokken ringer. De, der opsatte klokken,beskrev at de havde en sensor således at lyden justeres efter omgivelsernes lyde. Vores landsby er meget stille, men klokken er meget høj. Kan den justeres? Vi er en del der har talt om klokken og alle har samme klage. Den er for høj.
En miljømedarbejder i Banedanmark har bl.a. svaret:
Lydstyrken er konstant og reguleres ikke efter det aktuelle støjniveau fra omgivelserne. I forbindelse med ibrugtagning af de nye elektroniske lydgivere, så er disse d. 15. juli blevet indreguleret til tolerancens minimumsniveau for den gældende norm herom. På baggrund af din henvendelse, så er lydniveauet blevet kontrolmålt 29. juli med tilsvarende resultat. Lydniveauet fra bomanlægget ligger således kun lige på det minimumsniveau, der kræves, for at sikre sikkerheden i området. Banedanmark har ikke mulighed for at sænke lydniveauet yderligere fra lydgiveren, idet tolerancens minimumsniveau således ikke vil være opfyldt. Tolerancens minimumsniveau skal være opfyldt for at sikre sikkerheden i området. Banedanmark har således ikke mulighed for at sænke lydniveauet yderligere fra signalanlægget.