Vi var tre mand stærk til borgermøde i Klank

Det var som bekendt Banedanmark, der var værter og selvom der var 9 byrådspolitikere fra Skanderborg til stede, så var det jo ikke et politisk borgermøde, men mere teknisk omkring forundersøgelser og projektet “banestrækning Silkeborg-Aarhus”´s planlægningsfase.
Banestyrelsen er blevet stillet opgaven med udgangspunkt i et formål der hedder: “at forbedre den kollektive trafik i Midtjylland” – f.eks. ved at gøre rejsetiden på visse strækninger kortere.
Der arbejdes på flere bud på en løsning på den pågældende strækning. Alle undersøges og nye kommer til. Man hælder mest til den løsning der hedder C3 en et-spors-strækning med dobbeltspor i Galten hvor togene kan passere inkl. en station i Galten. Der er fra salen ønsker om f.eks. en station i Låsby, flere stationer kunne være en mulighed.
Inkl. stoppet i Galten vil en passagerer fra Silkeborg til Aarhus spare 14 minutter på sin rejsetid.
Og så til vores egen togstrækning. Det er IKKE en del af projektet at nedlægge den eksisterende banedrift der går over Ry. Der er ingen af de forslag der arbejdes med hvor Ry station på sigt vil tages ud af drift. Der arbejdes med en mulighed for at forbindelsen vil sættes ned til 1 times drift over Ry, men det er ikke besluttet.
Der er ikke planer om at nedlægge stationer og der er heller ikke noget facit på hvor få passagerer der skal benytte en station før den nedlægges, der er med andre ord ikke en nedre grænse. Når det så er sagt er der en sammenhæng mellem hvor mange mennesker der stiger på et tog når det stopper sammenholdt med den gene i øget transporttid der er for de passagerer der sidder i toget. Derfor skal vi stige på toget i Alken fremfor at køre til Skanderborg.
Lidt om udsigterne: Banen kan ske at skulle anlægges i 2030erne, men det er sagt med stor usikkerhed, der er fortsat mange ting der kan påvirke processen. En vedtagelse af projektet ligger 4-5 år ude i fremtiden og der er stor chance for at det vil blive vedtaget.
Usikkerheden for de implicerede parter i mellemtiden, f.eks. for folk der bliver påvirket af anlægsarbejdet og ekspropriation er et grundvilkår for denne type processer.
Vi kan sende kommentarer og høringssvar direkte til banedanmark inden 16 oktober. Vi kan også sende kommentarer eller henvende os til vores lokale byrådspolitikere der sender et høringssvar fra kommunen. Der sendes også høringssvar fra Aarhus Kommune og Silkeborg Kommune, samt muligvis et fælles høringssvar fra alle tre kommuner til sammen. Derudover ligger beslutningsprocessen i Folketinget.

Julie Abildgaard