Forsøg med sænket flodemål ved Ry Mølle stopper

Efter to vintre med et forsøg med sænket flodemål aftalt mellem Skanderborg Kommune og Ry Mølle, indstilles det nu, har et flertal Klima-, Plan- og Miljøudvalget besluttet. V og K stemte imod og ville gerne have fortsat forsøget et til to år. Forsøget kom i stand efter den omfattende oversvømmelse i februar 2020, der ramte hårdt ved husene mellem Mossø og Alken Enge. En teknisk evaluering af effekten af at sænke vinterflodemålet til samme højde som sommerflodemålet har vist sig så lille, at udvalgsflertallet ikke synes, det er værd at fortsætte. Grundejerforeningen Alken Enge gik og går entydigt ind for at fortsætte med lavest muligt flodemål i Ry – grundlæggende for at holde vandstanden i Mossø længst muligt nede, så den kan rumme mere ved spidsbelastninger som monsterregn. Udvalget har nu fokus på muligheder for større gennemstrømning mellem Mossø og Gudensø, hvor Gudenå snævrer mest ind og bremser vandet ved høje vandstande. Evalueringen beregner iøvrigt 32 cm. lavere vandspejl i Mossø, hvis opstemningen i Ry blev fjernet helt.

Vil du følge alken.dk’s dækning af oversvømmelser og andre forhold ved Mossø siden 2007 – så find det på det gamle alken.dk under siden Mossø.