Klimalavbundsprojekt et skridt videre

Naturstyrelsens klimalavbundsprojekt i Illerup Ådal går nu et skridt videre fra forundersøgelse til nærmere detailprojektering. Det kom frem under styrelsens møde med lodsejerne mandag. Projektet er delt op i fire delområder, og hvis ikke der opnås enighed med lodsejerne i alle områder, er en mulighed, at projektet gennemføres i nogle af dem. Det handler om at stoppe dræn, udjævne grøfter og også stoppe pumpen ved Alken Enge, så store områder sættes under vand, hvilket også vil hjælpe med bevare jernalderfundene i Alken Enge, der er i risiko for at gå til, hvor den lavbundede eng har sat sig. Nærmere forhandlinger med lodsejere om den praktiske udformning bliver afgørende for, om og hvordan projektet kan gennemføres ved Alken Enge. Her vil arbejdet indbefatte spuns og dige til at beskytte husrækken samt nye pumpelag. Lige nu er der så stor tilslutning til projektet blandt lodsejerne, at det for styrelsen giver mening at fortsætte.

Klima-lavbundsprojektet kan bidrage til at:

  • opnå CO2-tilbageholdelse
  • forbedre beskyttelsen af de betydelige arkæologiske værdier
  • forsinke og tilbageholde vand i ådalen, der ligger i Gudenå-systemets øvre ende
  • fremme målopfyldelsen af målsatte vandløbsstækninger
  • øge biodiversiteten
  • underbygge udvikling af sammenhængende natur
  • skabe muligheder for bynære naturoplevelser og friluftsliv
  • formidle natur- og kulturhistoriske værdier til borgerne.

Læs mere om Klimalavbundsprojekt i Illerup Ådal.

You are currently viewing Klimalavbundsprojekt et skridt videre