Bræddestier på de fugtigste steder ved Hede Ager Krog

Efter et par års indsats er det nu lykkedes at omdanne en forsømt, utilgængelig juletræsplantage og en tilgroet eng til et spændende naturområde med levesteder for en stor variation af dyr og planter. Vores naturplejere Vicky, Bjørli, Klein og Lille DD med venner sørger for pasningen. Samtidig med at de producerer rigeligt med føde til møgbillerne, græsser de engen ned, så der kommer lys og varme ned til jordoverfladen, så de små lys og varmekrævende blomster og insekter kan trives. De afgræssede fugtige enge er nu blevet et meget populært sted for et stort antal fiskehejrer, og de har fået selskab af den tidligere meget sjældne kridhvide sølvhejre.

Fældning af juletræer på det højere liggende overdrev har skabt små lyse oaser for blomster og insekter og også her har kvæget travlt med at holde de høje urter og birkebevoksning nede og sikre, at området ikke gror til.

Det er ikke kun dyr og planter, der har glæde af området. En del folk lægger  også vejen forbi Hede Ager Krog. For at det skal være muligt at nyde området hele året rundt, har vi for de sidste fondsmidler købt brædder, så der kan laves bræddestier over de mest fugtige områder. Vi påbegynder arbejdet i det tidlige forår og har man lyst til at give en hånd med, er man mere end velkommen. 

Vel mødt på Hede Ager Krog

Foreningen til fremme af biodiversitet, Thorbjørn Herrik.

You are currently viewing Bræddestier på de fugtigste steder ved Hede Ager Krog