Købmanden i Alken er grøn – og det går godt

Tre afgørende scenarier holder liv i Alkens købmand. For det første, at byen og omegnen handler ind for 880.000 kr. om året. For det andet, at der er et flittigt sammenrend af frivillige. For det tredje, at der i den seneste måned er skabt en ny aftale med Kvickly i Ry.

På købmandens generalforsamling onsdag aften sagde formanden, Vagn Kristensen, at året 2022 kunne udtrykkes med et enkelt ord, stabilitet. Salget i butikken kommer efter et varekøb på ca. 741.000 kr. Bruttoavancen har været 140.000 kr. Årets udgifter var 127.390 kr. inkl. el, varme, vand, anskaffelser. Årets resultat blev et overskud på 12.674 kr. Indestående på driften samt varelager ved årets udgang giver en netto formue på 202.646 kr.

Formanden fremhævede, at hvis vi tæller alle de store og små opgaver, som løses i og omkring købmandsvirksomheden, er der 50-60 frivillige. De udfører 5.550 timers arbejde, hvilket ville svare til en aflønning på ca. trekvart million kroner eller to og en halv fuldtidsstilling.

De seneste seks-syv uger har budt på et drama om vareforsyning fra Coop, men en ny holdbar løsning tegner sig. Vagn indrømmede, at han i den periode ikke havde tid til ret meget andet, men han roste også ledelsen af Kvickly i Ry for et fint samarbejde. Det hører med, at Købmanden i Alken køber for ca. en halv million kr. årligt.

Formanden roste transportgruppen for god planlægning og kørsel. Også ros til dem, der tager imod kasserne fra Ry, pakker ud og prismærker samt indkøberne med deres bestillinger. Det er en stor opgave, der løses to gange om ugen. Men allerede nu er det en erfaring, at vagtplanerne med de gamle købmands- og makkerordninger skal justeres, og at der skal efterlyses flere frivillige.

På generalforsamlingen aflagde en række undergrupper beretning. Fra bagergruppen oplyste Mogens Andersen, at alt bagværk sælges ud. Det er et populært supplement til alt andet i butikken.

-Vi vil gerne være flere, så hvis der går en ukendt bager eller to ude i byen, så kom. Det er p….skægt at være bager, sagde han.

En særlig gruppe for bæredygtighed har foretaget ændringer og fornyelser med mellemrum, og især de to køleskabe til grønt er synlige og bliver brugt. Birgit Bune oplyste, at hun, da aftalen med en ny leverandør blev indgået, købte varer for 800 kr. om ugen. Nu nærmer indkøber sig 2.000 kroner.

Hanne Gammelgaard har med en detaljeret ivrighed fundet besparelser på strømforbruget flere steder.

Der var mødt 28 til generalforsamlingen. Søs Nielsen og Gitte Tenckner blev genvalgt til bestyrelsen. Birgit Bune ønskede ikke genvalg, og en afløser blev ikke fundet. Formanden og bestyrelsen fik fuldmagt til at finde en ny.

Og han overrakte Birgit en fin buket (billedet).

Dermed har de tre store foreninger på godt en måned konkluderet året 2022. Borgerforeningen har planer om mange ’skønne’ arrangementer i og uden for huset. Mejeriet står solidt og fornyet. Købmanden har planer om at overleve.

Som Vagn Kristensen sagde ved generalforsamlingens afslutning: Hurra for landsbyerne.

You are currently viewing Købmanden i Alken er grøn – og det går godt