Ny virksomhed vil afdække mulighed for energifællesskab

Pernille Benzon er i kontakt med en virksomhed, som gerne vil undersøge mulighederne for at etablere et energifællesskab i Alken. I første omgang er der brug for tilkendegivelser af interesse, hvilket er helt uforpligtende, skriver Pernille:

Kære alle

Jeg har fået en henvendelse fra firmaet Energisparre, der er ved at undersøge muligheden for at lave et energifællesskab, der kan dækker en række landsbyer i Skanderborg kommune, heriblandt Alken og omegn. Fokus er på lokal forankring og værdiskabelse – samt lavere omkostninger til el – og muligheden for at bidrage til at opnå en række klimamål.
I første omgang vil Energisparre lave et forprojekt hvor de forskellige muligheder – samt styrker og svagheder – afdækkes. Energistyrelsen har åbnet en pulje der støtter forprojektet. Den kan I se mere om her (https://ens.dk/…/puljen-til-energifaellesskaber-genaabner). Denne pulje vil Energisparre gerne søge.

I forbindelse med ansøgningen skal Energisparre kunne dokumentere at der er lokal interesse for projektet, og skal indhente navn og underskrift fra de interesserede, som dokumentation. Der er ingen form for forpligtelse, salg, binding eller andet i forbindelse med underskriften. Underskrifter indsamles på en forudtrykt formular fra Energistyrelsen. Hvis Energisparre får midler til et forprojekt er det tanken at det gennemføres primo 2024.

Hvis I gerne vil vide mere om projektet før I evt. giver tilsagn, er I velkommen til at kontakte Morten Hofmeister på tlf.: 91 55 59 01 eller morten@energisparre.dk.

Jeg har lovet Morten at hjælpe med at indsamle underskrifter, hvis der er interesse for deltagelse. Så vil I skrive til mig på benzon.pernille@gmail.com hvis I har interesse for projektet. Så får jeg formularer til underskrift i Købmanden eller kommer eventuelt rundt til jer. Sender også gerne en mail med formularen hvis I vil scanne dokumentet og sende retur.

Hilsener Pernille Benzon