Konkrete forslag om møller og solceller med medejerskab

Her i september og oktober er vi blevet kontaktet af store investorer i vedvarende energi, som har villet indgå kontrakt med os om udvikling af vedvarende energiprojekter. Sådanne investorer er imidlertid ikke indstillet på at folk i lokalområdet skal have mulighed for medejerskab.

Idet vi samtidig ser det som en moralsk forpligtigelse at være åben i forhold til etablering af vedvarende energi også i vores område, har vi efter mange overvejelser besluttet selv at ansøge om at etablere op til tre vindmøller + ca. 20 ha solceller nord for Emborgvej, se vedlagte. Rådgivningsfirmaet FjordLand har udarbejdet ansøgningen.  Vi vurderer at solcelleanlægget kan afskærmes fuldstændigt for omgivelserne.

Hvis projektet kan gennemføres vil det blive sådan at de lokale der ønsker at opnå medejerskab får mulighed for det.

Her for ikke mange dage siden blev vi så kontaktet af Fabula, som opfordrede til et projekt med 1-2 lidt mindre vindmøller placeret på marken lige midt imellem de tre landsbyer: Alken Bjedstrup og Svejstrup. Også her er ideen, at de lokale skal have mulighed for medejerskab og at vi skal bidrage til at vi kan blive selvforsynende med energi i vores område. For det sidstnævnte projekt er ikke udarbejdet en egentlig ansøgning, således som der er for det første projekt, men ideen er indsendt som høringssvar.

Venlig hilsen Bente Andersen og Karl Ole Jokumsen, Svejstrup Østergård

Se dels ansøgningen dels høringssvaret herunder:

You are currently viewing Konkrete forslag om møller og solceller med medejerskab