Høj-høj vandstand i åen og søen

De seneste par dage har vandstanden i Mossø ved Illerup Ås udløb efter en hastig stigning under den megen regn stabiliseret sig omkring kote 23.07. Det tangerer den højeste vandstand, da der var monsterregn i februar 2022 og i februar i år. Til sammenligning var det absolutte højdepunkt under oversvømmelserne ved Alken Enge i februar 2020 helt oppe på 23.30.

Peter Gregersen fra Grundejerforeningen Alken Enge har inspiceret det 900 meter lange dige langs Illerup Å, som foreningen sammen med pumpelaget etablerede i sommeren 2022. Han skrev tirsdag 31. oktober:

Jeg gik hele dæmningens længde undtagen de sidste 30 meter…der lå 2 store væddere, med vældige horn. Jeg synes først at det så noget truende ud, med kun 30-40 cm tilbage, op til kanten af dæmningen. Men jeg mødte Hans Hansen. Han sagde at sådan havde det været en del gange og det bliver ikke være. Så han er ikke i tvivl om at alt er godt. Dæmningen har ingen brud, men den halvdel længst væk er noget mærket af fårene gang på toppen. Men det er ikke et problem. Så alt er godt derude. Vildt meget vand. 

En storm fra vest lige nu kunne måske tippe det hele, hvis åen ikke kan komme af med vandet. Men mon ikke en del vand så vil løbe ind på nord siden af åen? Lige nu ser alt ud til at være fint. 

Fra Skanderborg Kommune oplyser miljømedarbejder Tomas Jensen, at Ry Mølle siden fredag 27. oktober har trukket alle skotter, det vil sige nu lader mest muligt vand strømme videre ad Gudenåen.

(Foto fra Illerup Å, der breder sig ind på nordsiden, men holder vandet ude af den store del af Alken Enge. Alken Vestergård i baggrunden: Peter Gregersen)

(Foto fra Illerup Å, der er meget vandfyldt: Peter Gregersen)

You are currently viewing Høj-høj vandstand i åen og søen