Kommunens ambition om alternativ energi kan indfries af 43 møller

De aktuelle forslag fra Svejstrup Østergaard går ud på 1) at etablere tre vindmøller og 20-25 hektar solceller på marken Tømmerho vest for Boes Skov og 2) at rejse 1-2 vindmøller ved Sortehøj mellem Alken og Bjedstrup.

I invitationen til borgermøde 7. september fremgik det, at Skanderborg Kommune vil være 100 pct. selvforsynende med grøn el senest i 2030. Se Sol og vind i vores område? Det beskriver kommunen som et ambitiøst mål, der betyder, at vi skal producere 557 GWh vedvarende energi om året inden for kommunegrænsen, svarende til det gennemsnitlige elforbrug i ca. 124.000 husstande. For at nå i mål skal vi finde plads til 43 vindmøller på 150 meters højde, eller cirka 500 hektar solceller (det svarer cirka til Hørnings størrelse). Vi kan selvfølgelig også vælge at kombinere sol og vind.

Så de aktuelle forslag går altså ud på 3-4-5 møller af 150 meters højde ud af de i alt 43, der skal til, hvis ambitionen skal opfyldes med vindenergi. Og 20-25 hektar solceller ud af de 500 hektar, hvis solenergi skal dække det hele.

Til sammenligning er der ved Låsby planer om 53 hektar solceller ved Østerskovvej – den vej, som i ugeavisen blev forvekslet med Østermarksvej på Overmarken. Det er det projekt, næstformand i Klima-, Miljø- og Planudvalget Andreas Tang-Brock (S) vurderer formodentligt bliver retningsgivende for flere fremtidige VE-anlæg i kommunen.

Det hører med at pege på, at området på marken Tømmerho vest for Boes Skov af kommunen er udpeget som et område, hvor der muligvis kan placeres møller og solceller, mens området på marken ved Sortehøj, som kom på opfordring af Fabulas, er et af de områder, hvor der ikke umiddelbart kan placeres møller og solceller. Det er alt det, der er skraveret med rødt.

Fabulas ejer som bekendt Enggården og den tidligere smede-ejendom samt tilliggende jord i Alkens østlige udkant. Karl Ole Jokumsen fra Svejstrup Østergaard er lodsejer på begge de foreslåede områder.

You are currently viewing Kommunens ambition om alternativ energi kan indfries af 43 møller