VE-arbejdsgruppen ser overordnet positivt på de nye forslag

Kommentar fra lokal arbejdsgruppe vedr. Lokal opstilling af Vedvarende Energi-anlæg i Dover Sogn.

Affødt af Infomødet på Mejeriet i foråret 2022 (‘Find dit Grønne Omstillingssind’ – læs mere på det gamle alken.dk her) har vi, i en lille arbejdsgruppe om ‘Lokal opstilling af Vedvarende Energi-anlæg i Dover Sogn’, gennem nogle måneder mødtes, sonderet og udvekslet synspunkter, samt afholdt uformelle møder med diverse lodsejere i området, uden at det dog har ført til konkrete initiativer.
Gruppens drøftelser er alene affødt af en interesse for at kigge ind i mulighederne, om Alken og omegn kunne få indflydelse på og bidrage til Skanderborg Kommunes overordnede 2030-målsætning på forsyning med grøn energi.

Men efter kommunens VE-deadline d. 29. oktober, er tingene jo blevet meget mere konkrete for os alle, og vi har med stor interesse læst det forslag, som Bente Andersen og Karl-Ole Jokumsen har indsendt til Skanderborg Kommune, uden at vi dog har været en del af – eller haft kendskab til – dette arbejde.

Skanderborg Kommune har fastlagt en proces for det videre forløb, der betyder at efter indkaldelsen af idéer og forslag vil byrådet tage stilling til de skriftlige høringssvar, og beslutter på den baggrund om planlægningen skal igangsættes.

Hvis projektet kommer videre, så indkalder kommunen til borgermøder i høringsfasen, og derfra vil vi i arbejdsgruppen gerne bidrage til det videre arbejde – bl.a med at arrangere et lokalt borgermøde i Alken, da vi overordnet ser positivt på de opståede muligheder for bidrag til den grønne omstilling i vores lokalsamfund.

De bedste hilsner fra Thomas Due Nielsen, Ann Bertelsen, Jan Günther Hansen og Tove Nyholm

Kortudsnittet er fra forslaget om op til tre vindmøller samt ca. 20 ha solceller vest for Boes Skov nord for Emborgvej

You are currently viewing VE-arbejdsgruppen ser overordnet positivt på de nye forslag