Ud med kasseapparatet – Købmanden skal digitaliseres

Købmanden i Alken har fået bud om inden årets udgang at gå over til et digitaliseret system, så Skat kan følge pengestrømmen i butikken. oplyser købmandsformand Vagn S. Kristensen.

Vagn har nu tegnet kontrakt med et dansk udviklet system, Flatpay, der inden længe sættes i gang, så det kendte kasseapparat, pengeskuffen og dankort-terminalen bliver fortid og udskiftes med en printerenhed, en betalingsenhed, en pengeskuffe og en iPad. Fuldt integreret skal alle varer lægges ind i systemet, tastes eller scannes ind. 

Prismærkning af de enkelte varer fortsætter dog lidt endnu, men skal efterhånden erstattes af prisskilte på hylderne. Bestyrelsen har samlet et team, som skal hjælpe de frivillige og bistå ved sidemandsoplæring/hjælp i det daglige.