Nu 4,2 mio. kr. til cykelstien Svejstrup-Bjedstrup

Klima-, Plan- og Miljøudvalget har nikket ja til, hvordan cykelstiprojektet mellem Svejstrup og Bjedstrup skal udformes. Projektet har efterhånden været længe undervejs, og med det seneste budgetforlig er der nu 4,2 mio. kr. afsat, fremgår det af pkt. 35 på det seneste udvalgsreferat.

Der arbejdes videre med en dobbeltrettet cykelsti i åbent land (asfalteret), udvidelse af vejen (asfalt), så der er plads til kantbaner (fra byskiltet til svinget i Bjedstrup), samt udvidelse af svinget ved Bjedstrupvej og etablering af regnvandsbassin.

En anden mulighed, som det altså ikke bliver, var en fysisk lukning af vejen mellem Svejstrup-Bjedstrup for personbiler, lastbiler og bus, så kørsel til Svejstrup skulle foregå via Skanderborgvej-Alkenvej. Det ville betyde en sikker skolevej på Svejstrupvej, men trafiksikkerheden gennem Svejstrup by ville blive forringet, da alt trafik ledes den vej.

Når det gælder projektet med cykelsti fra Alken langs Emborgvej til Skanderborg, skal udvalget på sit næste møde prioritere mellem en længere række projekter – se dem her.

You are currently viewing Nu 4,2 mio. kr. til cykelstien Svejstrup-Bjedstrup