Lise udlåner to bøger

BØGER : Mathilde Walter Clark: “Hvordan man laver dyr” essay, 53 s. om dansk kødindustri-produktion. Letlæst ,velunderbygget og sober fortælling.
“Det blinde øje” – historisk beretning om bl.a. pelsbranchens begyndelse og op til krisen fra 2020. Man kunne sige: med evnen til at “se” levende dyr, bedre end flertallet af os.

Kan lånes til læsning på Søbjergvej 10, skriver Lise Kirketerp.