Vand og grus skyller ned ad den nye Else Maries Høj-vej – nu skal det være slut

Det voldsomme regnskyl sidste weekend fik en frustreret Birgit Bune til at ringe og fortælle, hvordan regnvandet i stride strømme nu igen løb ned fra den nye vej Else Marie Høj ned over vejen Anes Høj til Alkenvej og ind på folden, hvor hun har sine heste.
– Det var et mareridt, det strømmede ned med vand, grus og sand og kom tydeligvis fra de skrænter, der blev skåret langs den nye vej, hvor der ikke ser ud til at være taget højde for, hvor alt det vand skal løbe hen. Og det har været et problem siden starten af Mossø Bakke-byggeriet, siger Birgit, der for flere måneder siden har klaget over det strømmende vand.
– Vandet lægger sig også ved fartdæmpet på Alkenvej og gør det usikkert at cykle dér. Risten, der skal tage imod vandet, er ofte slammet helt til, og det kan ikke kun være mig, der skal tage sig af det, siger hun.
Det forlyder samtidig i byen, at cyklende børn har væltet netop der, mens der stod så meget vand – og opfordres til at trække, når det regner så meget.
Birgit og andre naboer har været i kontakt med kommunen, og efter et besøg på stedet 12. juni med tre kommunale medarbejdere har byggefirmaet Thybo nu fået et påbud om at få styr på tingene. Regnvand og overfladevand løber de forkerte steder hen, og det har firmaet ikke taget tilstrækkeligt hånd om i byggeperioden. Tilsynet kunne ved selvsyn flere steder se sand- og stenaflejringer, der løbende skal fjernes – men endnu ikke var blevet det. Thybo skal med andre ord sørge for at feje sand og grus væk, når det har regnet.

Byggeleder hos Thybo Torben Nielsen oplyser til alken.dk, at firmaet nu har gjort en del af det, de skal, så der skulle komme styr på vandet – efter kommunens påbud:

– Vi har etableret grøfter langs Else Maries Høj og to ny brønde – en på hver side af vejen – hvor Else Maries Høj støder til Anes Høj, og herfra skal vandet så løbe ind i den eksisterende slugt ned mod Alkenvej, hvor det også har løbet før byggeriet.
-Tanken er jo, at der overordnet er lokal afledning af regnvandet, så det i det nye byggeri siver ned på stedet, men når der kommer skybrud med 30-50 mm regn på en time, er det klart, vi får udfordringer.
Torben Nielsen er samtidig på det rene med, at hvis der igen skulle skylle nye sand- og grusmængder ned ad vejene, så er det firmaet, der skal ud og feje op.

Den røde linje viser hvor vandet løber og fører sand med sig, til det aflejrer i grøften langs Alkenvej og i vandløbet over marken. De grønne markeringer viser aflejringer. Alle billederne er fra kommunens påbud.


You are currently viewing Vand og grus skyller ned ad den nye Else Maries Høj-vej – nu skal det være slut