Hvad der er sket på 66 år

En interessant måde at sammenligne gamle og nye luftfotos på er Kraks funktion – som her – hvor man kan trække en lodret akse frem og tilbage mellem et luftfoto fra 1954 og ét fra 2020 og se ændringerne med det samme.

Hvad der er sket lokalt på de 66 år afslører sig ned til detaljer som overpløjede vandhuller på de langt mindre marker, bebyggede grunde og nye vejforløb. Se fx. de store forandringer i landskabet, hvor den nye omfartsvej rundt om Bjedstrup har afløst den mere trafik-usikre tilstand med landevej lige forbi skolen. Omfartsvejen blev bygget i 1995-1997.
Følg hvordan vejforløbene var, før motorvejen blev anlagt – hvor Skanderborgvej fra Illerup Møllebro gik via Christiansmindevej lige over i den nuværende Korsvejen ind til Møllegade.

Se, hvor meget Boes Skov er vokset og plantet til ud mod Mossø, hvor få huse der i 1954 lå mellem Mossø og Alken Enge, og se de store firkantede tørvegrave i Alken Enge, der endnu ikke var blevet drænet, og hvor Illerup Å endnu ikke var ført i kanal på den nordlige side af engen, men hvor det gamle slyngede løb, der har udløb ved pumpehuset, i 1954 var erstattet af en lige kanal. Og hvor slyngningerne sagtens kan anes på 1954-kortet.

Se hvordan der i 1954 ikke var et eneste sommerhus, hvor nu Mossøbrå og Olesbjerg ligger.

Zoom ind og ud og fortsæt ud i kongeriget – her.

You are currently viewing Hvad der er sket på 66 år