Smalltalken: Cykelsti ved Svejstrup uden økonomisk jordforbindelse

Skanderborg Byråd har besluttet, at der skal anlægges en dobbelt rettet cykelsti fra Svejstrup til Bjedstrup. Det er fint, at politikerne vil forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Hvis dette projekt er udtryk for den måde man forvalter midlerne på, når man ikke ret langt. 

Det er rigtig ærgerligt, for der er mange steder i kommunen, hvor der er behov for cykelstier. Projektet i Svejstrup er helt uden økonomisk jordforbindelse. Et sted, hvor der virkelig også er behov for en cykelsti, er langs Emborgvej fra Alken og ud til Skanderborgvej.

Hvis man lavede en billigere trafikløsning langs Svejstrupvej kunne der måske blive penge også til en løsning for de mange bløde trafikanter her.

Forud for budgetforhandlingerne her i efteråret efterlyste byrådet forslag til besparelser. Her måtte det da være oplagt at spare og få pengene til at række længere, men nej. Byrådet svarede slet ikke på vores henvendelse.

Bjedstrup Skole har været i fare for nedlæggelse mange gange. Pengene kan kun bruges én gang. Heldigvis kan én af de ældste beboere i Svejstrup fortælle, at der ikke er sket ulykker langs denne strækning i Svejstrup i mere end 70 år. 

Det må der naturligvis heller ikke i fremtiden. Skolebussen kører sine ture og forældre henter og bringer deres børn. Nogle gange på cykel og andre gange i bil. Andre gange når vejret tillader cykler også nogle af børnene.

Hastigheden på Svejstrupvej er vokset betydeligt især de sidste 5-10 år. Hvorfor sætter man ikke hastigheden ned til 30-40 km/t. Man kunne for eksempel sætte skilte for skolevej og eventuelt udtænke andre hastighedsreducerende løsninger også. 

Nu vil man så etablere en dobbeltrettet cykelsti med en afstand indtil kørebanen der giver associationer til en meget befærdet hovedvej og ikke til vores lille landsbyvej. Hastigheden kan rigtig blive sat op.

Argumentet fra myndigheden for det store anlæg er, at der skal være god plads i tilfælde af ulykker.

På vegne af beboere langs cykelstien: Svejstrupvej nr. 2, nr. 7, nr. 11 og nr. 8, Bente Andersen.

21. januar: Svar i Ugebladet Skanderborg fra næstformand i Klima-, Miljø- og Planudvalget Andreas Tang-Brock (S): En cykelsti er mere end klima og gode vaner