2-minus-1-vejen, julejazzen og ABAF-kontingentet

15 medlemmer, hvoraf de syv er i bestyrelsen, var med til generalforsamlingen i borgerforeningen, fremgår det af Karin Fosdals udførlige referat.

En række nedslag i enkeltstående skønne arrangementer for år 2022:
● Kursus i vilde oste, vild og fermenteret sanke-mad.
● Foredrag fra Aarhus Universitet- stream.
● Informationsmøde om bløde trafikanter med kommunen.
● Forårsmartine
○ Erstatning for den corona-aflyste julejazz
● Kammerkoncert
○ Kammerkoncerten i juni er ved at blive en tradition.
● Roselil på Tour – koncert for børn
● En aften med Johannes Andersen & the Overheads – Dylan koncert.
● Legestue for områdets mindste børn –ugentligt
● Danseforestilling Granhøj: Dans –Stone-Face-Book.
● Juledans for alle

Det fremgår endvidere, at trafikgruppen, der havde fået tilsagn om en 2-minus-1-vej på Emborgvej, nu betragter projektet som usikkert, fordi de to implicerede trafikmedarbejdere ikke længere er ansat i kommunen. Julejazz-gruppen har nedlagt sig selv, så p.t. ikke udsigt til arrangement i juledagene. Der er håb om, at en imødeset balancebom snart kan komme op på Fællespladsen. Den ugentlige legestue for de mindste børn blev fremhævet. Økonomisk set er der efter 2022 et overskud på 5.303 kr. og en kapital på 46.353 kr. Antallet af voksne medlemmer er faldet fra 122 til 85, og børn under 25 er faldet fra 40 til 28. Forklaringen kan være, at der i 2021 blev gjort en stor indsats for at gøre opmærksom på kontingentindbetaling ifm. bankskifte. Samme indsats blev ikke gennemført i 2022. Andreas Ohrt og Karin Fosdal blev genvalgt til bestyrelsen, Helle Petersen og Anna Krämer genvalgt som suppleanter, Claus Madsen og Ole Nielsen revisor og revisorsuppleant.

Det blev vedtaget med 100 pct. enighed at ændre en formulering angående kontingent. Så nu gælder det, at kontingent for børn og unge op til 25 år er 150 kr. og for voksne over 25 år: 200 kr. Og hvis et medlem af økonomiske årsager ønsker at betale 100 kr i årskontingent, er det også ok.

Foto: Andreas fra ABAF’s bestyrelse ses her under sit lejlighedsvise søndags-initiativ: At sælge morgenbrød fra Alken-bagerne.

You are currently viewing 2-minus-1-vejen, julejazzen og ABAF-kontingentet