Projekt om energifællesskab fik støtte – borgermøde på vej

Rådgivningsfirmaet Energisparre har nu fået tilsagn om støtte til et forprojekt frem mod et energifællesskab i Voerladegård og Alken, oplyser ejeren Morten Hofmeister til alken.dk. Støtten kommer fra Energistyrelsen, der støtter en række tilsvarende projekter – se dem her.

Projektet ”Energifællesskab i Skanderborg Kommune ved Voerladegård og Alken. Vedvarende energi – fra gener, accept og kompensation til ansvar, initiativ og fordele” har fået tilsagn om 746.000 kr.

Tilsagnet indebærer, at projektholdet har mulighed for i første halvår 2024 at lave et forprojekt, hvor der laves undersøgelser og analyser af tekniske muligheder, økonomien for disse og muligheder for organisering og finansiering. Målet er at etablere et beslutningsgrundlag for konkret etablering af et energifællesskab og vedvarende energi umiddelbart efter forprojektets afslutning i sommeren 2024.

Morten Hofmeister, der i oktober efterlyste uforpligtende interesse i Alken for projektet og har fået de første 15 tilkendegivelser, skriver endvidere, at ”det kan blive relevant med et borgermøde i Alken, hvor vi får mulighed for at informere om projektet. Jeg tænker det vil være fint at koordinere dette møde med nogle af jer, så vi bedst muligt sikrer koordinering med øvrige aktiviteter. Projektet ønsker at være en mulighed for borgerne i Alken – ikke en konkurrent til andre aktiviteter vedrørende vedvarende energi. Jeg er ikke lokal og har kun kort snakket med nogle af de lokale.”

Projektdeltagere er:

  • Energisparre (projektleder)
  • Skanderborg Kommune
  • Fabulas
  • UJ Consult
  • Advokatfirmaet Energi & Miljø
  • Tørring Kraftvarmeværk
  • Momentum
  • Energifællesskaber.dk
  • Bofællesskaber.dk

Præmissen for projektet er lokal forankring og involvering af borgerne – i såvel udformningen af projektet, herunder placering af fx solceller og vindmøller, og organiseringen – herunder at en del af værdiskabelsen forbliver lokalt i form af – relativ – billig og grøn el til elbaseret varmeproduktion, generelt elforbrug og til elbiler. I projektforløbet vil vi fortsætte dialogen med borgerne i Voerladegård og Alken m.h.p. at informere og give mulighed for involvering i projektet.

I den forbindelse ønsker Morten at koordinere denne involvering, herunder fx planlægge borgermøde sammen med nogle af de lokale. Morten kan kontaktes på morten@energisparre.dk.