Åen er brudt igennem diget. Ny aktion med sandsække i gang

Mandag brød Illerup Å gennem flere steder langs det nyanlagte dige i Alken Enge. Alt smeltevandet får åen til at løbe over digekanten flere steder – og andre steder har mosegrise undermineret diget, så vandet pibler frem på indersiden af diget.
Folk fra Grundejerforeningen Alken Enge og Pumpelaget er begyndt at forstærke diget med sandsække, som kommunens folk har fyldt og afleveret på paller. Og der kommer flere tirsdag.
Tirsdag fortsætter sandsække-aktionen fra kl. 9, og alle, der vil give en hånd, er meget velkomne. Både dem, der kan slæbe en sæk ad gangen, og dem, der kan inspicere dige, udpege sårbare steder, dirigere folk i den rigtige retning – og måske komme med thermokaffe og bakke op.
Vi mødes ved den første betonbro i engen, hvor der er godt oversvømmet, så waders og gummistøvler er nødvendige. Og arbejdshandsker.

(Foto: Sanne Dudoret)

You are currently viewing Åen er brudt igennem diget. Ny aktion med sandsække i gang