Kommunal hjælp til fælles varmeløsning på vej

Det er endnu ikke godkendt i byrådet, men klima-, miljø- og planudvalget har godkendt en pulje på 800.000 kr. til landsbyer, som gerne vil undersøge fælles varmeløsninger, men ikke kan få leveret fjernvarme fra de eksisterende værker. Se punkt 2 på dette referat. På listen finder man både Alken, Bjedstrup og Svejstrup.
I kommunens strategiske varmeplan står der bl.a. “Eksisterende områder uden fjernvarme hjælpes til kollektive løsninger, hvis det er relevant, og der er lokal opbakning. Nye tætte boligområder udenfor fjernvarmeområder bør ligeledes have lokal fælles varmeforsyning (f.eks. nærvarme eller termonet), så støj fra varmepumpers ude-dele minimeres. Løsningerne kan være helt lokale i et boligområde/en vej. Evt. koblet med vedvarende energiproduktion i et energifællesskab.”
I en analyse fra Niras i oktober 2022 (kan ses som PDF herunder) fremgik det, at et nyt ledningsnet som kunne forsyne Bjedstrup, Svejstrup og Alken via en transmissionsledning fra Ry Varmeværk, ville blive en underskudsforretning, hvis tilslutningsprisen skule ligge på 35.000 kr. Hvis det projekt skulle hvile i sig selv, skulle tilslutningsprisen helt op i 380.000 kr. pr husstand, hvilket ikke blev regnet som realistisk.

Den nye pulje – på vej – er tænkt til at hjælpe ildsjælene, som bruger egen/frivillig tid på dette, så de ikke også skal finansiere at få lavet de indledende undersøgelser. For at få støtte skal følgende undersøges:

  • Relevans og effekt samt at der er mindst 30 boliger med olie og naturgas involveret.
  • Aktiv lokal arbejdsgruppe, som repræsenterer lokalområdet.
  • Lokal opbakning undersøgt.

En fælles varmeløsning var også et af de forslag, som kom på banen under sidste uges Klimakaravane i Alken: Elbil eller tog. Nyt eller brugt.

Niras-undersøgelsen herunder er altså fra oktober 2022: