Lodsejerudvalg skal i gang med jordfordeling i ådalen

Naturstyrelsen har i tæt samarbejde med Skanderborg Kommune og Museum Skanderborg undersøgt mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i Illerup Ådal. Forundersøgelsen viser, at der er et potentiale for at gennemføre projektet, oplyser kommunen.

Nu begynder et nyt kapitel i det omfattende arbejde med at realisere klima-lavbundsprojektet i ådalen. Det sker ved en jordfordeling, som varetages af Landbrugsstyrelsen.

– Målet er gennem frivillige aftaler med lodsejerne at skabe mulighed for projektet i Illerup Ådal. Jordfordelingen skal finde løsninger for den enkelte lodsejers arealer, så der både sikres lavbundsjord til projektet og findes dyrkningsegnet og sammenhængende jord for de lodsejere, som deltager, siger Kjartan Einarson, jordfordelingsplanlægger hos Landbrugsstyrelsen.

Ved at gennemføre en jordfordeling kan man samle arealer og tilbyde lodsejerne erstatningsjord for den landbrugsjord, der vil skulle udtages fra drift og omlægges om til natur. 

Det er en vigtig milepæl for projektet, at jordfordelingen nu sættes i gang. Midt i januar blev der afholdt et vellykket lodsejermøde, hvor ca. 60 lodsejere deltog, for at høre mere om de muligheder jordfordelingen giver, og et lodsejerudvalg med repræsentation fra hele ådalen blev nedsat.

– Nu går vi i gang med det store puslespil, der skal få projektet til at lykkedes. Vores forhåbning er, at det kan lade sig gøre ved at indgå aftaler med lodsejerne. Vi har allerede fået gode input på mødet, og jeg glæder mig til det fremadrettede samarbejde med lodsejerne, siger Marie Louise Simmelsgaard Platz projektleder fra Naturstyrelsen. 

Lodsejerne har været inddraget undervejs i forundersøgelsen, men der er endnu ikke indgået nogen konkrete bindende aftaler i relation til gennemførelse af projektet. Lodsejerne kan nu overveje om de f.eks. vil sælge, bytte jord eller få kompensation, hvis de ønsker at være med i projektet. 

Projektets primære formål er at tage tørveholdige landbrugsarealer, såkaldt lavbund, ud af drift og sænke udledningen af CO2. Ved at vådgøre enge og marker i ådalen bremses omsætningen af tørv i lavbundsjorden og dermed reduceres CO2-udledningen. Som en positiv sidegevinst bliver de mange arkæologiske genstande, der stadig ligger gemt i Illerup Ådal og Alken Enge, også beskyttet når vandstanden hæves.

Samtidig bliver der skabt plads til mere varieret natur til gavn for dyr og planter, og vandløb genslynges til gavn for vandmiljøet. Samspillet mellem å og den våde natur i ådalen er vigtigt for udviklingen af ny natur i området.

Skanderborg Kommune og Museum Skanderborg bakker op om projektet og bidrager med faglig ekspertise.

Læs mere om klima-lavbundsprojektet i Illerup Ådal på Naturstyrelsens hjemmeside. 

You are currently viewing Lodsejerudvalg skal i gang med jordfordeling i ådalen