Biodivers bålhytte- og bræddesti-forsamling

Generalforsamling i Foreningen til fremme af biodiversitet, FFB, tirsdag 28. marts kl 17.00

Vi mødes ved bålhytten på fællespladsen kl 17.00, skriver Thorbjørn Herrik. Her klares de første fire punkter (valg af dirigent, beretning, regnskab og budget). Derefter går vi en runde på Hede Ager Krog, hvor vi betræder den nye planketrædesti, beundrer den nye planche og ser ud over engene, hvor Vicky, Bjørli og venner igen i år vil stå for naturplejen. Vel hjemme i bålhytten igen klares de sidste punkter (indkomne forslag, kontingent, valg af bestyrelse – revisor og suppleanter, evt ).
Generalforsamlingen slutter, så man snildt kan hører om stjernernes vilde liv på mejeriet kl 18.45 og der kan man få kaffen.

Mvh FFB

(Jan Günter Hansen og Hans Hornbek Nielsen i gang med den nye bræddesti. Foto: Thorbjørn Herrik)

You are currently viewing Biodivers bålhytte- og bræddesti-forsamling