Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Bibliotek
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by frontGATE websolutions

 


 
Hyperlokal netavis for Alken og omegn * Født i marts 2007 * Kontakt

 
 
 
  

18. feb. 2020 * Planklagenævnet stadfæster kommunens tilladelse til den nye mobilmast. Med en afgørelse næsten to år efter klagen fra 'Initiativgruppen mod en mobilmast i Alken' er Planklagenævnet blevet færdig: Skanderborg Kommunes landzonetilladelse til en ny mast på banearealet er stadfæstet i en formandsafgørelse og kan ikke ankes til en anden myndighed. Nævnet lægger navnlig vægt på, at telemasten placeres inden for landsbyafgrænsningen i nærheden af eksisterende bebyggelse og op ad jernbanen, som har karakter af et teknisk anlæg. Desuden, at hensynet til at undgå nabogener må vige for hensynet til landskabet, og at den ansøgte placering derfor må foretrækkes frem for en placering i det åbne land uden bebyggelse. Om risikoen for skadelig sundhedsmæssig påvirkning står der bl.a., at 'en sådan påvirkning kan godtgøres ved udtalelser fra sundhedsmyndigheder eller uafhængige videnskabelige undersøgelser. Der foreligger imidlertid ikke en relevant dokumentation i den konkrete sag. Det fremgår heller ikke af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at opstilling ved beboelse bør undgås.'
 
16. feb. 2020 * Højeste vandstand i fire år. Vandstanden i Mossø er på vej opad - og kan med den kommende uges udsigt til mere regn og vestenvind komme op i nærheden af højdepunkterne i 2015, hvor bagvandet to gange oversvømmede baghaverne ved husene mellem Mossø og Alken Enge.
Tjek de seneste års vandstand ved at gå på hydrometri-landkortet - klik på den grønne plet, hvor Illerup Å løber ud i Mossø - klik på ikonet til højre for 'Vandstand' - klik på 'vis hele serien' i venstre menu.

 
16. feb. 2020 Indkaldelse til generalforsamling i Alken Borger- og Aktivitetsforening (ABAF) søndag 15. marts kl. 14:40-15:55 på Mejeriet. Program: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Orientering om mulighederne for at skifte bank. Regnskab. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Fastsættelse af kontingent. Indkomne forslag. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet, skal sendes til formand Julie Abildgaard (julieaabildgaard@gmail.com) senest 8 dage før generalforsamlingen. Julie Abildgaard, Asmund Bertelsen og Karin Fosdal er på valg. De modtager alle genvalg.
 
  
16. feb. 2020 * ’Når Ravheksen danser på stranden’. Eventyrfortælling ved Susanne Emmysdatter. Kom og bliv ført ind i den fantastiske eventyrlige verden i det helt nye fortællerum i laden på Vædebrovej 4a ved Mossøbrå (en lille fin gå/cykletur fra Alken langs med Mossø) lørdag 29. februar kl. 14. Medbring klingende mønt, stor eller lille guldmønt, en skæv til hatten eller 50 kr., Så giver jeg kage. Velkommen til både store og små. Susanne Emmysdatter. Tlf: 2625 74 08
 
  
16. feb. 2020 * Kok udefra. Fællesspisning på Mejeriet onsdag 26. februar kl. 18 pågælder en buffet med fisk, rejer, ris med grøntsager, tzatziki, humus, salater, brød, kaffe, the, kage. for 100 kr. To kvinder fra Højvangen, som kreerer mellemøstlig mad, er kokke. Tilmelding senest søndag 23. februar ved midnat til Karin Fosdal, 61 31 72 37 eller hos Købmanden i Alken.
 
 
  
16. feb. 2020 * Udtryk for desperation. I en desperat reaktion på alt det affald, som tankeløst og med rund hånd bliver smidt langs vejene, har jeg prøvet at anskueliggøre omfanget af bare én af forureningsformerne, ved at hænge dem op på en tøjsnor langs vejen - der hvor gerningspersonen umuligt kan undgå at lægge mærke til denne indirekte opfordring til at LADE VÆRE!, skriver Eric ballowitz. Installationen har desværre haft en begrænset effekt, idet disse mikrofiberklude fortsat bliver deponeret langs Alkenvej, fra Alken Station, op gennem Svejstrup og helt op til hovedvejen. Eneste trøst er, at jeg har kunnet give min stille desperation et udtryk. Det letter (lidt). (Foto: Eric Ballowitz)
 
   
13. feb. 2020 * 'En af de største gåder fra oldtiden'. 'De dræbte krigere i Alken Enge' er titlen på et nyudgivet bogværk fra Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med Museum Skanderborg og Moesgaard Museum. Med undertitlen 'efterkrigsritualer i ældre jernalder' gennemgår en række arkæologer og andre museumsfolk hvad der er værd at vide om de omfattende mængder af menneskeknogler i den tidligere sø. Overordnede afsnit hedder Landskabet, Den hellige sø, Den store begivenhed, Krig og krisetid, og fra kapitlerne kan nævnes Våben- og hærudstyr, Dyreknogler, Keramik, Det humane skeletmateriale, Historisk knogleanalyse, Kulstof 14-resultater, Alken Enge som rituel plads, Alken Enge som slagmark - og meget andet. En af de største gåder fra oldtiden' kaldes fundene på bagsiden af bogen, der giver 'et dybtgående indblik i fundene, stedet, den dramatiske begivenhed og de omfattende konsekvenser, den fik for nærområdet.' (Foto af fire bækkenknogler fra mænd - på en pind i en gensidigt låsende sekvens af højre, venstre, højre, venstre side af bækkenet: Peter Jensen, Arkæologisk IT.)
Læs mere om Alken Enge udgravning.

 
  
13. feb. 2020 * Alken-pjece i postkasserne. I disse dage omdeles en splinterny velkomstpjece i postkasserne i Alken og nærmeste omegn. Udstyret med masser af fotos beskriver pjecen Alkens historie, aktiviteter, Mejeriet, ABAF og Købmanden i Alken - og ikke mindst de mange muligheder for selv at kunne være med. 
 
  
12. feb. 2020 * Sans og samling. Sanserne skal pirres ved årets kvindefest på Alken Mejeri, fremgår det af opslaget sendt af Line Sangild Thimmer fra festudvalget. Lørdag 7. marts kl. 17 - med tilmelding inden onsdag 29. februar.
 
 
11. feb. 2020 * Ry Mølles betydning for vandstanden i Mossø på dagsordenen. I et oplæg til helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen har Skanderborg Kommune nu peget på, hvordan bl.a. Mossø fungerer som buffer på Gudenåsystemet. Det nævnes konkret, at 'Eksempelvis er vandstanden omkring kritisk beliggende sommerhusområder ved søbredden i Mossø ekstremt afhængig af, hvorledes vandspejlet styres ved Ry Mølle'. Muligheden for alternativ styring af stemmeværker - bl.a. ved Fuldbro og Ry Mølle - bør undersøges nærmere, hvis der ønskes lokal klimasikring, fremgår det. Selve helhedsplanen, der involverer syv kommuner, skal være færdig i 2021.
 
  
11. feb. 2020 * Tove indbyder til MoMu-udstilling. Tove Nyholm er ansvarlig for udstillingen 'Når jeg bliver gammel' på Moesgaard Museum. Udstillingen udforsker begrebet alderdom fem forskellige steder i Verden og bringer filosofi, kunst og antropologi i dialog. Åbent til 1. juni.

 
 
7. feb. 2020 * Bent fylder 80. 'Røde' Bent Jensen, Svejstrup, fylder 80 år lørdag 8. februar - kort efter sit og Normas diamantbryllup. Se omtalen på Folk i Alken 23. januar.
 
  
6. feb. 2020 * Ella og Henrik holder åbent hus og indbyder til Alken Dyrelaug og Alken Have. Vi har nu boet på Enggården i godt et år. Vi er blevet helt utroligt godt modtaget - både som privatpersoner og som virksomhed. Det vil vi gerne sige tak for og samtidig vise rundt i hus, have og værksted søndag 16. februar kl. 14-17, skriver Ella Jørgensen og Henrik Grønborg, der inviterer på kaffe, kage og øl, slå-søm-i-stub, havebål og snak. De skriver også: Fællesskabet i Alken er fantastisk, og vi vil gerne bidrage. Derfor har vi lejet engen foran Enggården til Alken Dyrelaug, så der kommer dyr på engen igen. Vil du være med? Vil du hellere pusle med blomster og andet grønt, har vi lejet et stykke jord til en Alken Have langs med alleen. Stykket er 125 meter langt og 45 meter bredt. Det kan blive mange rækker af 45 meter, og vi drømmer om at skabe et grønssags- og blomsterhav. Vil du have en række selv eller dele med naboen? Vi giver jorden, du kommer med frø, og så må det gro. Vi glæder os til at se jer.
 

6. feb. 2020 * Christian skifter job. Christian Møller Nielsen, Søbjergvej 17, er begyndt som journalist for Skanderborg Forsyning, så han har sagt farvel til jobbet i Struer Kommune.


 
  
6. feb. 2020 * Fabulas i modvind i Gram. Ejendomsudviklingsselskabet Fabulas, der ejer Enggården, har fået modstand på et boligprojekt i Gram, oplyser Ugebladet Skanderborg. Fabulas vil bygge i Gram Skov, hvor byrådet flere gange har sagt nej til byggeri. To grundejerforeninger, der er naboer til skoven, opfordrer byrådet til i kommuneplanen at sikre skoven som rekreativt område i stedet for. 

6. feb. 2020 * Program for generalforsamling i Købmanden i Alken kl. 13.10-14.25: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Beretning fra eventuelle nedsatte arbejdsgrupper. 5. Regnskab. 6. Budget. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af suppleanter. 9. Fastsættelse af kontingent. 10. Indkomne forslag. 11. Eventuelt. Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt. Medlemmer, som ønsker at stille forslag udenfor den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag senest 14 dage inden generalforsamlingen til formanden. Modtagne forslag offentliggøres senest syv dage inden. Formanden er Estrid Bek, som kan kontaktes på estridbek@gmail.com. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg: Søs Nielsen, Pernille Benzon, Ingvar Kristiansen. Vi opfordrer interesserede til at overveje at melde sig til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen består pt. af seks medlemmer. Vedtægterne giver mulighed for at være op til syv medlemmer. Alle tre, der er på valg, modtager gerne genvalg, men overlader også gerne posten til andre interesserede. Vi håber, mange har mulighed for at deltage og ser frem til en god dag. Mange hilsener Bestyrelsen for Købmanden i Alken.
Se under 20. januar hele programmet for generalforsamlings-maratonen fra kl. 13-18.

 
2. feb. 2020 * Osuma-omsætningen i januar i Købmanden i Alken løb op i 53.1633 kr., og 216 er nu med i Alken-ordningen, hvor man bl.a. slipper for kørselsgebyret. Følg den månedlige Osuma-omsætning, der kaster 7 pct. af sig til købmandens drift.
 
   
1. feb. 2020 * Troels er snart 60. 29 år i Alken er der gået for Troels Larsen, Alkenvej 56, og alt i alt er der nu gået 60. 'Årene er gået med pædagog- og skovarbejde, Alken Borgerforening, fisketure på Mossø, at se på fuglene og bølgernes færd, svampejagt i skoven, lave god mad til familie og venner, sport i fjernsynet, tipsklub, en øl på Købmandens bænk og med masser af kærlighed og tålmodighed til sin kone og børn.' Sådan skrev Conny Mortensen i 2010 under overskriften 'Trofaste Troels fylder 50' - se Folk i Alken 2010. De to fejrede i 2017 sølvbryllup - der er fotoet fra - og blev samme år bedsteforældre.
 
 
  
1. feb. 2020 * Glem ikke Alkens flittige fotografer. Efter en tiltrængt opdatering, så også de seneste tre-fire års fotoserier fra Alkens Flickr-univers bliver synlige og klikbare på forsiden af alken.dk, er det værd igen at pege på den fotografiske rigdom, der findes under 'Seværdige og mindeværdige fotoserier'. Se hundreder af fotos fra blandt andre Henrik Bjerg, Eric Ballowitz, Rasmus Arentsen, Søs Nielsen, Sanne Dudoret, Anne Marie Hansen, Søren Slebo, Bruno Nielsen og Peter Abildgaard under titlerne Byfest og skattejagt 2019, Kvindefest 2019, Fastelavn 2019, Købmanden i Alken 5 år i 2018, Sportsfest i 2018, Lammeholdet 2017, Byfest 2017, Mossø på bunden 2016, Købmanden i Alken 3 år i 2016. Kvindefest 2016 og Lesbos 2015 og endnu flere i årene før. Tjek Alkens Flickr-univers.

 
 
  
29. jan. 2020 * Sander Eagleroad i Melodi Grand Prix. 23-årige Sander 'Eagleroad' Sanchez fra Illerup deltager i den danske Melodi Grand Prix-finale med nummeret 'Screens', oplyser DR. Finalen foregår 7. marts. Læs DR's omtale - og hør Sanders sang her
 
   
28. jan. 2020 * Tredje gang miljøgodkendelse færdig - fra kommunens side. Svinefarmen på Østermarksvej 11 er nu for tredje gang blevet miljøgodkendt af kommunen til en udvidelse, der i store træk svarer til en fordobling af produktionen. Svineavler Karl Ole Jokumsen, Svejstrup, fik af Miljøklagenævnet i februar 2019 igen en kommunal godkendelse hjemvist, som det hedder, så kommunen måtte i gang igen. I den nye ansøgning var der ændringer af, hvor nye stalde placeres, og nogle ændringer/tilføjelser af teknologier til at reducere lugt- og ammoniakpåvirkningen. Find selve miljøgodkendelsen, en miljøteknisk redgørelse og klagevejledning.
 
27. jan. 2020 * Puslebord og stoppede musehuller. Der er mange emner på tapetet, når bestyrelsen i Mejeriet holder møde: Tremmerum. ventilator, puslebord på handicap-wc og stoppede musehuller - blandt rigtig meget andet. Læs Jytte Ellebys seneste referat.
 
  
26. jan. 2020 * Fra dårlig til moderat bestand af ørred- og lakseyngel i lokale vandløb. DTU Aqua har publiceret et landsdækkende ørredkort, hvor kvaliteten af fiskebestand indikerer, hvor god økologisk tilstand, vandløbene er i. Man kan zoome helt ind på Ørredkortet. Ud af seks målepunkter i vores område er der ingen med de to bedste karakterer ud af fem. Bedst ørred- og laksebestand, nemlig 'moderat' er der trods alt, lige hvor Lindal Bæk krydser Emborgvej. To steder i Illerup Å - ved udløbet i Mossø og ved Møllebro - er der dårlig/ringe bestand, mens den er helt gal to steder ved Langdal Bæk -  ved Emborgvej og ved Alkenvej - her er ingen yngel fundet. 

 
 
26. jan. 2020 * Vellykket fødsel på Mejeriet. Meget er foregået på Alken Mejeri gennem årene - og nu også en hjemmefødsel. I Mejeriets lejlighed er Kristina Fabricius og Oskar Fabricius Skovgaard blevet forældre til en lille dreng - og Atlas har fået en lillebror. Tillykke.
 
25. jan. 2020 * Basis for sunde røde kinder. Dagtilbudschef Charlotte Styver uddyber om den kommende naturbørnehave i Granhytten i Bjedstrup: - Naturbørnehaver er eftertragtede, og vi har fået mange ønsker om at etablere flere pladser i Skanderborg Kommune. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde en ny naturbørnehave i den sydvestlige del af kommunen, og vi forventer især at indskrive børn fra både Ry og Skanderborg, men alle er selvfølgelig velkomne. Børnene har udsigt til at være udendørs seks-syv timer dagligt. Der er basis for sunde, røde kinder, fordi børnene er udenfor stort set hele dagen, siger skoleleder Lars Søgaard Andersen, der inviterer alle interesserede i kommunen til informations-møde i Granhytten mandag 17. februar kl. 16.

 
  
23. jan. 2020 * Maria stopper i byrådet. Maria Temponeras fra Bjedstrup overlader fra 1. februar sin post i Skanderborg byråd til Peter Kjær. Det er spændende og meningsfyldt at være med i kommunens maskinrum, men også meget tidskrævende, og det er blevet for svært at kombinere med job og familie, skriver hun på Facebook. Maria har repræsenteret Enhedslisten i byrådet siden marts 2017. Hun fortsætter som folketingskandidat.

 
23. jan. 2020 * Morgenmad og møde i Liv i Landsbyerne. Er du nysgerrig på, hvordan det går med stiprojekter, naturbevarelse, trinbræt og cykelstier? Så duk op til morgenmadsmøde i Liv i Landsbyerne søndag 9. februar kl. 10 på Bjedstrup Skole. Tilmelding senest fredag 7. februar kl. 12 - her.

 
 
  
23. jan. 2020 * Naturbørnehave i Granhytten med plads til 20 børn. Bjedstrup Skole og Børnehus tilbyder fra 1. marts 20 børn plads i en ny naturbørnehave-gruppe i Granhytten, hvor der i forvejen er el, vand, varme og afløb. Pædagogisk skal tilbuddet hvile på værdierne Balance, Bevægelse og Bæredygtighed. Læs mere om bl.a. øko-kostordning, bålmad og naturens gavnlige virkning mod stress på skolens side - og åbn det dokument, der er link til.

 
 
23. jan. 2020 * Bent og Norma fejrer diamantbryllup. 'Røde' Bent og Norma Jensen, Svejstrup, - Sander Jensens far og mor - har torsdag 23. januar været gift i 60 år. Normas familie kom til Alken i 1956 og boede på Alkenvej 75, hvor familien Craig-Bek bor i dag. Bent er født og opvokset i Alken. Fra 1960 boede familien i Doktorboligen indtil 1969, hvor parret købte hus i Svejstrup. Dagen fejres med den nærmeste familie med et Oslo-cruise med det hele. Tillykke!
 
23. jan. 2020 * Købmandens årshjul ruller. Så er der fastsat datoer for de årligt tilbagevendende gøremål i Købmanden i Alken: Købmandsmøder, rengøringsdage og optællinger. Se det her. Det hænger også i butikken.
 
22. jan. 2020 * Per 'Kat' er død. Tidligere murerarbejdsmand Per 'Kat' Sørensen, Emborgvej 75 i Boes, er død - 69 år gammel. Per 'Kat' - han hed aldrig andet - sov forleden stille ind derhjemme. Per stammede fra Alken og voksede op i en børneflok på fem på Alkenvej 59, hvor siden Ole og Søs Nielsen kom til at bo. Per fandt sammen med Lil Normand fra Siim, og sammen flyttede de i 1976 til et byhus i Boes. 'Katten' fik sit tilnavn af tidligere Alken-borger Frode Jørgensen, der var hans sjakbajs på en betonfabrik i Skanderborg. Per skulle hedde 'Per Kat' ligesom eneboeren og spillemanden, der havde boet på Dakbjerg. Og så hang det ved. Han havde job som arbejdsmand på skiftende arbejdspladser på egnen, og lokalt har mange venner og bekendte nydt godt af hans hjælpsomhed med det håndværksmæssige. I Alken var han i en periode med i borgerforeningens aktiviteter - bl.a. Alken-revyen. Udover Lil efterlader han sig børnene Kenneth og Mie og fem børnebørn. Bisættelse fra Ry Kirke fredag 24. januar kl. 11.

 
20. jan. 2020 * Tre generalforsamlinger samme dag. De tre foreninger i Alken: Købmanden, ABAF og Mejeriet har besluttet at holde en maraton med alle tre generalforsamlinger samme eftermiddag. Det kan være svært at skulle af sted tre aftener, så vi håber på denne måde at kunne imødekomme de borgere, som ønsker at støtte op om alt det frivillige arbejde i bestyrelserne. Møderne bliver søndag 15. marts kl. 13-18. Efterfulgt af spisning. Man kan selvfølgelig nøjes med at komme til den eller de generalforsamlinger, man ønsker. Dette er et forsøg.

  • Kl. 13.00 Velkomst og overblik over dagen.
  • Kl. 13.10: Generalforsamling i Købmanden
  • Kl. 14.25: Pause med kaffe, the og lidt at gumle på.
  • Kl. 14.40: Generalforsamling i ABAF
  • Kl. 15.55: Pause med frugt
  • Kl. 16.10: Generalforsamling i Mejeriet.
  • Kl. 17.25. Opsamling og evaluering af dagen.
  • Ca. 17.45: Vi serverer suppe med brød. Vin og øl kan købes.                   Fri snak og hygge.

Dagsorden for de enkelte generalforsamlinger kommer senere. Mvh på foreningernes vegne, Søren Slebo, Estrid Bek og Hanne Lisbeth Nielsen.
Den tidligere annoncerede generalforsamling i ABAF 20. februar er så ikke længere aktuel.


 
  
20. jan. 2020 * Katten af tønden - Alken og Boes sammen. ABAF står for fastelavnsarrangement på Mejeriet søndag 23. februar - igen i år sammen med Boes Borgerforening, skriver Julie Abildgaard fra ABAF. Nærmere program følger. (Foto fra fastelavn 2019: Rasmus Arentsen)

 
 
 
  
16. jan 2020 * Yoga med Eva. Fem torsdage kl. 8.-9.30 står Eva Michaelsen for yoga på Mejeriet i ABAF-regi. Se nyt opslag om datoer og betaling.
 
  
11. jan. 2020 * 1745-1749 Drik og fylderier, liderlighed og brændevin. I disse måneder brygges der øl i det nystiftede Alken Bryghus - eller ABC, Alken Brewery Company. For 275 år siden kunne de også være med heromkring, især når det gjaldt brændevin, da var det bare ulovligt. Læs om de næste fem år i Alkens historie, hvor en brusten Alken-bonde Jens Rasmussen som tinghører skulle være med til at konfiskere udstyr til destillering - se afsnittet fra 1745-1749 under Alkens første kendte beboere.
 
  
11. jan 2020 * Livestream af naturvidenskabelige foredrag på Mejeriet. I foråret vil ABAF livestreame offentlige foredrag i naturvidenskab fra Aarhus Universitet, oplyser Hanne Lisbeth Nielsen, der står bag sammen med Berit Werner Hansen og Bodil Hvelplund. I første omgang tre foredrag: Tirsdag 3. marts kl. 19-21: 'Det er bare en virus'.  Tirsdag 31. marts kl. 19-21: 'Dybhavet - nyt fra en ukendt verden'. Tirsdag 21. april kl. 19-21: 'Rask og glad - tak dine unikke mikrober'. Gratis adgang, servering i pausen - på Mejeriet på skærmen i den store sal.
 
 
  
 Gary Craig, Søs Nielsen, Anne Grete Viborg, Berit Werner Hansen og Poul Ganer fra den første bestyrelse i 'Alken Station'. Claus Madsen var også med. (Foto: Ole Nielsen)

 
13. nov. 2019 * Alken 1993: Dilettant for første gang i Alken, 'Alken Station' lige så stille i gang og belgisk-tysk besøg. alken.dk ruller år for år Alkens nyere historie op og er kommet til 1993, hvor borgerforeningens aktiviteter i byen nu blev suppleret af den halvandet år gamle forening 'Alken Station'. Byfestbladet rummede det år et interview med Grethe Damgaard, der i 1924 var født på Enggården, der dengang var et noget afrakket husmandssted, hvor man havde stok med i seng for at klare rotterne... Læs Pigen fra Enggården og læs 1993-kapitlet på Alken år for år siden 1979.
 
  
 
438 abonnenter får nyhedsbrev om søndagen
Ideer, fotos, forslag, færdige og ufærdige bidrag til indholdet modtages hjertens gerne af
redaktør Knud Abildtrup,
 knudabildtrup1@gmail.com20 27 12 76 Journalist og fotograf: Peter Abildgaard, 22 89 83 34, alkenvej69@gmail.com 
Send kalender-bidrag til 
Edel Laursen
edel.laursen@gmail.com
 Inge Nørgård bestyrer abonnements-databasen - skriv til Inge, hvis du får ny mailadresse, på ingealken104@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katten af tønden. ABAF står for fastelavnsarrangement på Mejeriet søndag 23. februar. (Foto fra fastelavn 2019: Rasmus Arentsen)
Fællesspisning på Mejeriet onsdag 26. februar kl. 18.
 
Eventyrfortælling ved Susanne Emmysdatter på Vædebrovej 4a ved Mossøbrå  lørdag 29. februar kl. 14.
'Det er bare en virus'. ABAF livestreamer naturvidenskabelige foredragTirsdag 3. marts kl. 19-21: 'Det er bare en virus'. På Mejeriet.
Kvindefest. Sanserne skal pirres ved årets kvindefest på Alken Mejeri lørdag 7. marts kl. 17 - med tilmelding inden onsdag 29. februar.
Generalforsamling i Dover GF  klubhuset tirsdag 10. marts kl. 19-21.

 
Tre generalforsamlinger i Købmanden, ABAF og Mejeriet samme eftermiddag søndag 15. marts kl. 13-18(Foto fra ABAF-generalforsamling i 2019: Peter Abildgaard)
'Dybhavet - nyt fra en ukendt verden'. ABAF livestreamer naturvidenskabelige foredrag. Tirsdag 31. marts kl. 19-21: 'Dybhavet - nyt fra en ukendt verden'.
Kvartalsrengøring søndag 19. april Købmanden i Alken.

 
'Rask og glad - tak dine unikke mikrober'. ABAF livestreamer naturvidenskabelige foredrag. Tirsdag 21. april kl. 19-21: 'Rask og glad - tak dine unikke mikrober'.
 
Fælles sommerfest i 2020. Liv i Landsbyerne går sammen med Dover GF - om en sommerfest lørdag 13. juni kl. 9-23.30.
(Foto af Mikkel Schwab sammen med Agnes fra Præstegården under sportsfesten 2019: Henrik Bjerg) 

 
Byfest i Alken i 2020. Den årlige byfest i Alken foregår lørdag 22. august.
Arr.: ABAF. 
(Foto af Karin Fosdal til byfest 2019: Eric Ballowitz - se alle Erics byfestfotos på Alkens Flick-univers

 
 
1490-1667: De første kendte beboere i Alken: Fæstebønderne Søren Christensen og Jost Andersen var de to første navngivne - i 1554 - der knyttes til Alken. Men første gang, man i skriftlige kilder støder på stednavnet Alken, er tilbage i senmiddelalderen – i 1490, da Kong Hans stadfæstede, at Alchen og Illerup skulle være et birk – en retskreds - under Øm Kloster.

Læs otte kapitler - periode for periode - det seneste er: 
1745-1749 Drik og fylderier, liderlighed og brændevin.
   
Kortet er et udsnit fra Plan des Schanderborger Reuter Districts. Af Abraham Christian Willars, 1723. 
Gå selv på jagt i hele kortet hos Det Kongelige Bibliotek.

Alken-kalenderen
herunder bestyres af Edel Laursen, edel.laursen@gmail.com. Røde markeringer gælder Alken Mejeri, som har sin egen booking-kalender, der kan studeres her - i højre side lidt nede.
 
 
 
 
Wilkommen in Alken. Foran Købmanden i Alken står nu en informativ tavle med kort, fotos, forklaringer og gode forslag til natur-oplevelser omkring Alken. I en lille boks på tavlens side finder man en velkomstfolder, som på dansk, engelsk og tysk beskriver, historie og aldeles opdateret shelter-nutid i Alken og Omegn.

Bolig-side. På alken.dk samler vi alt, hvad der aktuelt tilbydes af boliger i om omkring Alken - salg og leje på Bolig i og omkring Alken, hvor du finder links til de enkelte boligannoncer eller i det mindste en vej derind. Find siden allernederst i venstremenuen her fra forsiden. Landejendomme, villaer, lejligheder, værelser og annekser. Sig endelig til, hvis du kender til flere. Skriv til alken.dk.

Tre år -  fire film - to købmænd. Først kom en film om Alken Minimarkeds lukning, så én om indsamling og støttefest, en tredje om byggeri og perioden uden købmand - og nu én om indvielsesdagen.


Finns åbningsfilm. På åbningsdagen i september 2013 var Finn Mathiasen fra ABCFilm på pletten med kamera, og han har krydsklippet 9.17 minutter sammen fra folkemylderet.

Thomas' åbnings-fotos. Find dig selv, din nabo og alle de andre under åbningen - på Thomas Tjørnehøjs foto-serie på Alkens Flickr-univers.  Thomas ønsker
tillykke til os alle sammen med byens nye dimension og Alkens genvundne status som 'købstad'!

Affolkning contra sammenhold. TV2 Østjylland bragte 25. september 2013 et indslag med minister Carsten Hansen (S), Osuma-direktør Jesper Elkjær og daværende formand for Liv i Landsbyen, Jens Jacobsen. Se Affolkning i landsbyerne og Sammenhold i Alken.
TV2 Østjyllands indslag fra Købmanden i Alken 22. september 2013. Se bl.a.  Birgit Bune, Søren Slebo, Bo Høilund Martinsen, Ingvar Kristiansen og Tove Nyholm udtale sig: Byen der ikke vil dø. 
Rundt om bordet og rundt om Alken. Pelle Bank fra TV2 Østjylland har lavet et fem minutters portræt af Alken. Adam Yogesh Thuesen i færd med at beklæde det gamle vaskehus er blandt de medvirkende.

Tv-indslag fra kampen for trinbrættet i 2000-2001. Med en sej arbejdsgruppe i spidsen lykkedes det i 2000-01 at sikre Alken som trinbræt trods Banestyrelsens påtænkte lukning efter en renovering. TV2 Østjylland beskrev det hele i to indslag: Først ministerbesøget i 2000  og hattefesten i 2001, da toget ankom igen.  
Fra Mejeriet lyder en indtrængende bøn til alle medlemmer om at få den årlige kontingent-indbetaling sat i system via banken. *** Det samme lyder fra ABAF: En fast, årlig bank-overførsel er en enkel og hurtig løsning, der kan lette ens egen samvittighed om at få betalt - og kan befri de frivillige i bestyrelserne med - igen igen - at skulle opkræve og minde folk om at betale.

ABAF: Årskontingent: Børn og unge op til 25 år: 150 kr. Voksne over 25 år: 200 kr. Pensionister: 100 kr.  
Reg. nr. 1551. Kontonr. 16472573. 

Alken Mejeri: Årskontingent: 100 kr. pr. medlem. 
Reg. nr: 8401 Kontonr.: 11 28 794. 
 
 
Seværdige og mindeværdige fotoserier:
 
 
Kvindefest 2019 
Skattejagt under byfest 2019 
Byfest 2019 
Fastelavn 2019 
Billedværkstedet fernisering 2018 
Feldballe-besøg 2018 
Skybrud i  september 2018
Købmanden i Alken's fem års fødselsdag 2018 
Sportsfest 2018 
Lammeholdet 2017 
Byfest 2017 
Mossø på bunden 2016 
Kvindefest 2016 
Købmandens tre års fødselsdag i 2016
Bruno Nielsen på Lesbos 2015 
Byfest 2015
Ring of Bones 2014
Byfest 2014
Flere købmands-åbnings-fotos 2013
 Købmanden i Alken's åbning 2013
            Shaka Loveless støttekoncert 2013
                                         Julemarked 2012
                                                    Byfest 2012

Byfest 2011

Byfest 2010

Vædebro-arbejdsdag 2010

Byfest 2009

Videovitser byfest 2008

Julemarked 2007

Sporindvielse 2007

Alken-armada 2007

Byfest 2007

Sankthans 2007

Filmfestival 2007

Kvindefest 2007