Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 


 
Hyperlokal netavis for Alken og omegn * Født i marts 2007 * Kontakt

 
   
15. maj 2021 * Nattergalen er kommet. Und dig selv at nyde nattergalens sang - ved bl.a. Illerup Å og Vædebro - hvor der igen er ankommet flere på træk fra troperne.
 
 
14. maj 2021 * Ingen indtægter, banketik og værdigrundlag. Bestyrelsen i Liv i Landsbyerne har holdt møde og konstateret, at Smukfest er aflyst og dermed de 30.000 kr. fra oprydning. Værdipapirer betyder i LiL-sammenhæng noget lidt andet end økonomi, men det er også på dagsordenen ligesom medlemsstrategi og en ekstraordinær generalforsamling, der skal være en "fed, inddragende dag". Læs Ditte Jensens referat.
 
13. maj 2021 * Så er der igen livestreaming af foredrag fra Aarhus Universitet. Det er på Alken Mejeri tirsdag 18. maj, kl. 18.45-21. Denne gang er emnet Magtfulde mikrober der gavner dig. Bliv klogere på den nyeste forskning om de bakterier, svampe og virus som lever i og på hver enkelt af os livet igennem. De styrker vores modstandskraft mod farlige mikrober, beskytter os mod kroniske sygdomme og påvirker vores hjerne og stofskifte positivt. Forelæser: Oluf Borbye Pedersen er dr.med. og professor i genomforskning ved Københavns Universitet samt forskningsleder ved Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter. På grund af Coronarestriktioner, vil der være begrænsede antal pladser. Hvis man vil sikre sig en plads, kan man skrive sig på listen hos købmanden eller skrive mail til hannelisbethnielsen@gmail.com. Husk coronapas! Arr.: ABAF. 

 
   
13. maj 2021* 25 nye Alken-boliger på udstykningen i Alken Øst. Det var der enighed om, da firmaet bag projektet tirsdag holdt møde med Skanderborg Kommunes tekniske forvaltning. Firmaet er Jakobsen Huse med Jens Thor som den lokale kontakt. Han mener efter dagens aftale, at projektet godt kan fungere og sælges med de 25 huse i stedet for de oprindeligt 29. Dermed indrettes planen efter de seneste måneders debat i Alken og synspunkter fra nabo-bebyggelsen. Det betyder, at i et nyt lokalplan-forslag vil husene blive mere spredt end tidligere, og der vil blive mere luft i grænseområdet mellem de to bebyggelser. En arbejdsgruppe inddrager en mindre kreds interesserede familier, og i løbet af et par måneder beskrives den nye skitse til det lokalplanforslag, som kommunen vil sende i høring. Kredsen vil blive udvidet, når man nærmer sig en godkendt lokalplan og egentlige salgsaftaler med de nye beboere. Jens Thor erkender, at processen har taget lang tid og kræver tålmodighed. Men han tror på, at byggestarten kan blive inde i det nye år. (Tekst: Peter Abildgaard, skitsen er fra maj 2020)

 
11. maj 2021 *  Ny salon-dato! Da der er arrangement i ABAF lørdag 12. juni, har vi valgt at flytte KANTsalonen til søndag 13. juni kl. 14, skriver Helene Hennings, som håber på en god blandet flok, der under hyggelige forhold har lyst til at samtale om Alken ud fra oplæg af forfatter Helle Bertram. Efter bogens udgivelse vil Helle komme tilbage og lave en oplæsning og snak for alle om teksten. Læs i øvrigt nedenstående:
Salon hos Helene. Kære Alken. Jeg huser  en KANTsalon og søger 10-15 Alkenborgere, der har lyst til at deltage nogle timer og deltage i en samtale om vores by. Projektet har besøger en del små byer rundt om i landet og har nu sat sit øje på Alken. I kan læse lidt mere detaljeret på Kultur. Første bog KORT er allerede udgivet. Jeg håber at I har lyst til at deltage i et rigtigt fint projekt og en rigtig interessant salon. Send gerne en mail, hvis interesse. Kærlig hilsen Helene Hennings
 
  
11. maj 2021 * Frivillige bagere søges. Har du lyst til at bage til salg i butikken og blive del af bagerfællesskabet i Alken? Alken Bageri efterlyser flere bagere, som har lyst til at bage for eksempel en til to gange om måneden, skriver Anne Agger. Du bestemmer selv hvad dit bagværk skal være, så længe det er økologisk. Vi stiller bageri og råvarer til rådighed. Du behøver ikke være specielt nørdet, eller have særlige forudsætninger for at bage, bare lysten er der. Føler du dig fristet, så kom gerne og få en uforpligtende snak og et kig ind i bageriet. Der vil være rig mulighed for at prøvebagninger.
Ring eller skriv til:
Hanne Lisbeth Nielsen: tlf. 25192417 hannelisbethnielsen@gmail.com.
Vibeke F. Overgaard: tlf. 2619 7386 vibekeF.overgaard@gmail.com.
Alken Bageri drives af glade amatører. Vi elsker at levere frisk økologisk bagværk til Købmanden i Alken til glæde for vores medborgere. Og husk, al bagværk, som ikke lever op til kundens forventninger, kan leveres tilbage. 

 
  
10. maj 2021 * Bruger du udeområderne ved Bjedstrup Skole og Børnehus? Bjedstrup Skole og Børnehus råder over et område på over 4 hektar som benyttes af både skolen, SFO og Klub, børnehaverne, vuggestuen, dagplejerne, Dover GF, Fafner og alle os lokale. Skolen og Børnehuset er gået i gang med et større projekt, hvor der er fokus på at skabe flere levende udendørs læringsmiljøer til gavn for alle. Jeg er i gang med at videreuddanne mig inden for Permakultur og er blevet tilknyttet projektet, skriver Trine Fredsøe fra Bjedstrup. Jeg er interesseret I har høre fra jer, hvor og hvordan I bruger udeområdet på hele skolens matrikel, og/eller om I har nogle ønsker til hvad der skulle være anderledes? (f.eks stier, shelter eller hvad I nu kunne have af behov). Alle ønsker er velkomne, men selvfølgelig kan intet garanteres. I er velkommen til at skrive en mail på trinefredsoe@gmail.com. Jeg indsamler informationerne frem til 23. maj. Tak for hjælpen.
 
  
7. maj 2021 * Biodiversitetsforeningens første år. Der afholdes generalforsamling i Foreningen til fremme af biodiversitet onsdag 26. maj fra 17-19 på fællespladsen i Alken. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om det forløbne år- det første i foreningen. 3) økonomi. 4) planer for det kommende år. 5) indkomne forslag. 6) valg af bestyrelse, suppleanter og kasserer. 7) Evt. Emner til dagsordenen skal indsendes til formand Marianne Damholdt Bergin senest en uge før (Marianne_damholdt@yahoo.dk)

 
  
7. maj 2021 * Børns gratis togrejser i gamle dage krævede en del bureaukrati. Vi taler om en ellers fin tankegang hos DSB 1950’erne og lidt ind i de glade tressere. Ole Nielsen, nu Alken men dengang fra Nørrebro, var et af de tusindvis af skolebørn, som søgte en gratis sommerferie-rejse og fik den pertentligt udfyldte billet, der ses her. Systemet må have holdt mange kontorfolk ved DSB og mange skolelærere beskæftiget. Plus de konduktører, som passede på børnene i de særlige ferietog, som på dato spredte børnene ud over landet og tilbage ved sommerferiens afslutning. Det var festligt og snakkende. Lad os sammenligne det med, at i dag kan børn rejse gratis med tog, indtil de fylder 12 år, men vel at bemærke uden bureaukrati. Ole kom til at tænke på barndommens gratis rejser mellem København H og Ry 1954-1960, da han læste om vores jernbanes 150 års jubilæum forleden. Dengang rejste han alene. Bortset fra, at der var DSB-folk som opmærksomt fulgte togskifte i Korsør og Nyborg ved færgerne, Fredericia og – for Oles vedkommende – i Skanderborg. Det var derfor, at hver eneste billet var fyldt med detaljer om rejsen. Sådan en dag rejste han i godt ni timer, inden han nåede frem til moster Alma og onkel Ejnar Braae i Gammel Rye, og han glædede sig stort hver sommer. På alle rejserne passerede han stationen i Alken uden at vide, at der ville han komme til at bo i voksenlivet fra marts 1980. Men den gamle billet gemte han og fandt frem igen. (Tekst: Peter Abildgaard)
 
  
Kurven viser vandstanden i Mossø fra 2012 til 2021 med højdepunkter i 2015 og 2020, hvor der var oversvømmelser ved Vædebro. 
4. maj 2021 * Laveste vandstand i Mossø siden 2014. Siden sommeren 2014 har Mossø ikke stået så lavt som nu. Og januar-vandstanden, som plejer at være årets højeste, har i 2021 været lavere end i hele perioden siden 2012, den periode, hvor loggeren har data. Samarbejdsforum Alken Enge, hvor politikere og embedsmænd fra kommunen mødes med folk fra pumpelaget og Grundejerforeningen Alken Enge, tilskriver aftalen med Ry Mølle om lavere vinter-opstemning en stor del af årsagen. Lavere vandstand i søen og lavere grundvandstand denne vinter mindsker risikoen for oversvømmelser. Det hører også med i billedet af i syv måneder op til oversvømmelsen i februar-marts 2020 var der faldet hele 721 mm regn. I den tilsvarende periode denne vinter faldt der 400 mm.
 
  
3. maj 2021 * Oversvømmelses-fotos efterlyses. Grundejerforeningen Alken Enge efterlyser fotos fra oversvømmelsen i februar-marts sidste år. Specifikt foto fra eller omkring broen Alkenvej/Illerup Å, da vandstanden i åen gik helt op under vejen. Det handler om at kunne dokumentere nødvendigheden af en uddybning under broen. Send meget gerne fotos til Henri Vivike, 40730978.
 
3. maj 2021 *  Invitation til fællesdag i Alken. Alken borger- og aktivitetsforening indbyder alle borgere fra Alken og også alle andre med aktiv tilknytning til byen til orienterings- og festdag på Fællespladsen lørdag 12. juni kl. 14 og til ud på aftenen. Byens arrangementer og mødesteder har længe ligget i dvale, og vi har ikke kunnet mødes og høre nyt om aktiviteter i byen. Det vil vi gerne råde bod på. Samtidig holder vi en fest, hvor vi igen får lejlighed til at se og tale med hinanden i festligt lag. Første del af programmet: Folkene bag Alkens mange aktivitetsgrupper fortæller om deres arbejde og initiativer. Så kom, få din nysgerrighed stillet og giv gerne dit besyv med. Anden del af programmet: Den herostratisk berømte fredagsbar er i dagens anledning flyttet til lørdag. Senere vil der være fællesspisning på Fællespladsen med egen medbragte madkurv. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi glæder os til at se jer. Invitationen gælder børn, unge og voksne. Der vil være gode legemuligheder for børnene. Nærmere program følger her på alken.dk.
Obs! Til alle aktivitetsgrupper: Vi beder alle aktivitetsgrupper i byen om at komme og fortælle om deres aktiviteter for Alkens borgere. Det gælder både arbejdsgrupper under ABAF og andre aktive grupper, som for eksempel biodiversitetsgruppen, bryggerlauget eller andre initiativer. Henvend jer til Julie Abildgaard på mail julieaabildgaard@gmail.com eller på telefon 20770623. Der udsendes en mail med nærmere introduktion til rammerne og intentionerne med jeres deltagelse.
De bedste hilsener Alken Borger- og Aktivitetsforening og kommunikationsgruppen under ABAF.

 
  
3. maj 2021 * Tilbage til Alken. I udkanten af de fest-fejrende folk fra Alken og omegn i søndags stod en stille iagttager med sit fotoapparat. Bo Lindhardtsen kom hertil fra hjembyen Struer. Men han havde været her i maj 1974 sammen med en anden jernbane-entusiast, Ole Jensen. Ole Jensen havde taget et foto den dag af et tog, der holdt ved Alken Station. Billedet kan ses 29. april på Trafik. Nu ville Lindhardtsen overvære 150 års jubilæet i Alken og Ry, og en time efter jubelen ville han tage et foto af et tog ved stationen fra samme vinkel som i 1974. Han har en stor samling af billeder fra dansk jernbane-historie, og nu skulle dette med. Kort efter gik han ud til det, der var Alkens havnemole ved Mossø, for herfra gik der også en jernbane, som slæbte råmaterialer fra skibsfarten til og fra Klostermølle i den anden ende af Mossø. Havnen er der ikke mere, men den buede banedæmning op mod stationen kan stadig anes i landskabet ved fællespladsen. Det er også en del af Alkens jernbane-historie. På billedet her ses Bo Lindhardtsen på det sted, hvor den gamle stationsbygning havde sin facade-kant ud mod toget. (Foto og tekst Peter Abildgaard)
 
  
2. maj 2012 * Perronfest med vræl. Søndag middag oprandt den stund, man kunne kalde jernbanens og dermed Alkens rette fødselsdag, 150 år. Lokomotivførerne fra Arriva var ved ankomsten 11.54 fra Skanderborg og 10 minutter senere fra Ry noget forundrede over, at vi var så mange, som viftede med flag og råbte hurra. Men de fik forklaringen og vinkede glade med. Ved afgang gav togets horn et langvarigt vræl som hilsen. (Tekst og foto Peter Abildgaard)
 
2. maj 2021* Kom med på "bjergbestigning" med Adventure og Udelivsholdet i Dover GF. Vi mødes på parkeringspladsen ved Klostermølle søndag 16. maj kl. 13 og går i samlet trop en vandretur ved søen, fugletårnet, møllen og på Sukkertoppen. Undervejs vil der være orienteringsløb og forskellige småfortællinger om områdets natur og kulturhistorie, blandt andet om vikinger, nisser, musebøge og ufoer. Vel mødt! Tilmelding.
 
  
 Billedet er fra de første prøveboringer 15. april. De blev foretaget efter aftale med kommunen, men på projektets regning. 
2. maj 2021* Fra Ane til Else Marie. Som et signal om, at planlægningen nærmer sig en afslutning, skifter den nye udstykning øst for Anes Høj navn. For at give udstykningen sin egen identitet har folkene bag projektet, Jakobsen Huse, foreslået Skanderborg Kommune, at vejen inde i udstykningen skal hedde Else Maries Høj, og at projektet også skifter navn til Levefællesskabet Else Maries Høj. Kommunens tekniske afdelinger har svaret, at man herefter vil bruge disse navne i planlægningen.
Men hvad er status for husene og vejen? Byrådets økonomiudvalg besluttede i marts, at kommunens administration skal indgå i dialog med byggeselskabet om at udarbejde en revideret bebyggelsesplan.
Den reviderede plan skal have fokus på at sprede boligerne over et større areal og/eller med et lavere antal boliger end de 29 i planen. Planen skal desuden vise alle fælles faciliteter som udhuse, cykelskure og lignende.
Jens Thor har været den lokale ophavsmand fra den sene vinter 2017. Status er, at projektet lever, og at man efter sommerferien venter at have en detaljeret lokalplan for ændringerne. Han siger til alken.dk, at der ved en optælling sidste efterår skrev sig cirka 100 interesserede på en liste. Når det nye lokalplanforslag fremlægges, vil disse 100 blive spurgt igen, og så nærmer man sig et bindende tilsagn.
Senest er der foretaget boringer på arealet ud fra en tvivl om, hvordan regnvand i store mængder vil skaffe sig væk fra udstykningen. Den seneste boring i april viste ikke et entydigt resultat. Nu skal der foretages en ny og mere detaljeret undersøgelse. (Tekst og foto: Peter Abildgaard)
 
30. apr. 2021 * Livestreaming af Aarhus Universitets Offentlige foredrag i Naturvidenskab. De seneste ugers udvikling af smittetrykket giver fortsat håb om at Folketingets plan om genåbning af det indendørs kulturliv den 6. maj kan lykkes. Vi har i ABAF tilmeldt os to af Aarhus Universitets foredrag i maj i håb om, at den gode udvikling fortsætter. De to foredrag er:
  • ’Sære sanser’ ved professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, Institut for Biologi, Aarhus Universitet: tirsdag 11. maj, kl. 18.45-21.
  • Magtfulde mikrober der gavner dig'; ved professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet: tirsdag 18. maj, kl. 18.45-21.
Restriktionerne til afholdelse er:
  • Deltagerne har gyldigt coronapas (færdigvaccineret eller testet negativ inden for de sidste 72 timer).
  • Deltagere bruger mundbind, når de bevæger sig rundt.
  • Siddende må man gerne tage mundbindet af.
Der er plads til 50 deltagere på Alken Mejeri. Man kan reservere plads på forhånd hos købmanden i Alken eller sende mail til hannelisbethnielsen@gmail.com

 
30. apr. 2021 * Højeste folketal siden 2016. Ifølge Danmarks Statistik bor der nu 243 personer indenfor byskiltene i Alken. Det er det højeste siden 2016, hvor der var 244. Siden 2010 har lavpunktet været 2019 med bare 229. I Dover Sogn er tallet fra 2020 til 2021 steget fra 1.474 til 1.614. En del må tilskrives den del af Kildebjerg, der ligger i Dover Sogn.
 
  
29. apr. 2021 * Togbilleder efterlyses. Igennem Alken-stationens 150 år er der tilsyneladende optaget meget få fotografier. Så her bringer alken.dk en efterlysning til folk i Alken og deres familier. Har ukendte billeder gemt sig i skufferne? Billedet her er en sjældenhed på en anden måde. Det er indtil nu det eneste, vi har fundet med et holdende tog i Alken. Det er fra 4. maj 1974, da tog-entusiasterne Bo Lindhardtsen og Ole Jensen rejste rundt her i området og fotograferede jernbanernes miljøer, heldigvis for det. Her ses en MO-maskine, som i de år (og i mange år forinden) var arbejdshesten for passagerer og gods. De første blev bygget samtidig med de røde lyntog i 1935. Til sidst var der ca. 150 maskiner, som de fleste ældre danskere nok har en erindring om. Motorerne fra Frichs fabrikkerne var de samme som i de første lyntog. Seks MO-tog er stadig bevaret på museet i Odense og i klubber. På dette foto ses en ung mand stige af toget, og en anden venter på gul knallert ved signalet. Måske en eller anden i Alken kender dem og vil ringe til redaktionen? Se allernederst her på hjemmesiden. (Tekst: Peter Abildgaard. Foto rettigheder: Ole Jensen og Bo Lindhardtsen.)
 
  
 Lyntoget ’Gudenåen’ på Skanderborg Station. Foto: Hans Gerner Christiansen. Ophavsret: Forlaget Holsund v. Jan Forslund og Thomas Tjørnehøj. 
29. apr. 2021 * Lyntog i Alken. Det fine røde lyntog, som de ældste danskere kan huske, kørte også igennem Alken i nogle år 1965 til 1970. Dog uden at standse. Det bar navnet ’Gudenåen’ og var dermed i familie med de andre landsdelsnavne som ’Vendsyssel’, ’Sønderjyden’, ’Hosekræmmeren’ m.fl. På billedet ses lyntoget ’Gudenåen’ på Skanderborg Station en dag i 1969. Det ankommer fra København og vendes nogle minutter senere i retningen mod Alken, Ry og Silkeborg via sporet, der på billedet drejer til højre. Alken-borgere, som kan huske lyntoget hurtige passage, får her den hjælp fra datidens køreplaner, at det skete kl. 13.35 mod Ry og kl. 14.12 mod Skanderborg.
Disse lyntog viste sig hurtigt at blive en populær del af DSB-rejseplanen over hele landet, dog med en lang pause under den tyske besættelse 1940-45. Lyntogene blev bygget og sat i drift i 1935 med åbningen af den første Lillebæltsbro. En del af nytænkningen var, at de kunne køre direkte ind og ud på storebæltsfærgerne. Alt i alt forkortede det rejsetiden betragteligt. Man kunne rejse fra Aalborg til København på 6½ time. Et enkelt togsæt er bevaret på Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Her fra
alken.dk vil vi efterlyse, om der ude i skufferne hos vores læsere findes fotografier af lyntog på vej gennem Alken. (Kontakt redaktionen, se nederst på siden her. )
 
 
 
Jernbanearbejdere fra kolonnen i Alken 1949-1950. 
28. apr. 2021 * Jernbanen er årsagen til Alken. Når du i dag hører klokkerne ved banens overskæring midt i Alken og få øjeblikke efter ser toget standse, bør du tænke på betydningen for vores fine landsby. For 150 år siden, 2. maj 1871, standsede det første tog på den nyanlagte bane mellem Skanderborg og Silkeborg, også kaldt ’vestbanen’. Der findes ikke fotografier fra den dag, dog omtale i aviserne. Mens Skanderborg havde en stor jernbanestation fra 1868, blev der med vestbanens åbning også opført en bygning i Ry. Alken blev defineret som ’holdeplads’ i DSB-sprog, og den beskedne stationsbygning blev opført, nedrevet i 1979. Banen blev anlagt som enkelt-sporet, og der kom ikke et sidespor i første omgang. Men til og fra Alken kunne man altså komme, dog sådan at toget kun standsede, hvis der var gods og passagerer. Der blev sendt to tog af sted hver dag fra Skanderborg kl. 11.50 og 17.56 og fra Silkeborg kl. 9.45 og 15.30.
Ret hurtigt voksede interessen i Alken. Den lille by var i 1871 blot bondegårdene i Gammel Alken ved landevejen mellem Skanderborg og Ry. Tyngdepunktet blev med årene flyttet til stationen.
Vi holder ikke stor fest i Alken, men måske vil enkelte af os komme og vinke til lokomotivføreren, når togene arriverer søndag 2. maj kl. 11.54 og 12.05. I Ry holder de byjubilæum ud fra den samme kendsgerning, nemlig at de skylder jernbanen deres oprindelse, altså byen ved stationen. Underskrevne forfatter flyttede til Alken i 2017, men jeg har kendt togturen fra Skanderborg til Silkeborg længe inden, og jeg mener, at det må være en af landets smukkeste strækninger, især i de kommende blomstrende og lysegrønne uger. Prøv bare.
En grundig beretning om Alken og jernbanen kan læses i en artikel, skrevet af Ole Edvard Mogensen. Jeg kan også henvise til bogen ’Skanderborg Jernbanestation og købstaden 1868-1918’, skrevet af lokalhistorikeren Kaj Klostergaard, side 36 ff. (Tekst: Peter Abildgaard)

 
  
25. april 2021 * Mogens og Margit har doneret flotte økologiske sættekartofler, som de har fået tilovers, til Alken Have. Har du planer om et kartoffelstykke, et stykke med grønt eller blomster eller at være en del af fællesstykket - så kom forbi søndage kl.16. Der mødes vi alle hvis muligt. Derudover passes og besøges haverne i eget tempo. Ring blot til Ella på 22597206, hvis du er forhindret om søndagen, men gerne vil være med alligevel. Vi ses med frø. Venlig hilsen Henrik Grønborg og Ella Jørgensen, Emborgvej 97.
 
  
24. apr. 2021 * Traner i engen. For tiden kan man se et tranepar i Svejstrup Enge fortalte Eric og Vibeke Ballowitz mig, skriver Steven Russell. der tog billedet og formoder, at de snart ligger på rede derude et sted.
 
  
24. apr. 2021 * Eske Willerslev analyserer på Alken-knogler. Skeletdele fra fundene i offermosen Alken Enge er sammen med knogler fra andre fund i landet genstand for dna-forskning ved GeoGenetics Centre ledet af dna-forsker professor ved Københavns Universitet, Eske Willerslev. Der er ifølge MigogAalborg.dk tale om et internationalt projekt, hvor man opbygger et dna-bibliotek for bedre at kunne forstå sammenhængen mellem forskellige hjernesygdomme samt psykiatriske lidelser.
En sidegevinst vil være viden om folkevandringer - således er der stadig intet sikkert svar på, hvor de slagne krigere i Alken Enge kom fra. Læs mere på Alken Enge udgravning.

 

 
 (Foto: Carina Sivager) 
24. apr. 2021 * Salon hos Helene. Kære AlkenJeg huser lørdag 12. juni en KANTsalon og søger 10 - 15 Alkenborgere, der har lyst til at deltage nogle timer og deltage i en samtale om vores by. Projektet har besøger en del små byer rundt om i landet og har nu sat sit øje på Alken. I kan læse lidt mere detaljeret på Kultur. Første bog KORT er allerede udgivet. Jeg håber at I har lyst til at deltage i et rigtigt fint projekt og en rigtig interessant salon. Send gerne en mail, hvis interesse.                               Kærlig hilsen Helene Hennings 
 
21. apr. 2021 * Klassevist skred i sognet. Fra 1987 til 2019 er der - som i hele landet - sket et voldsomt skred i Dover Sogn, når det gælder de fem socialklasser, Danmarks Statistik regner med. I 1987 var arbejderklassen størst med 46,2 pct. I 2019 var den højere middelklasse blevet størst med 39,3 pct., mens bare 15,9 pct. talte som arbejderklasse. I 1987 tilhørte kun 6,2 pct. den højere middelklasse, og ingen tilhørte overklassen. Den socialklasse er nu repræsenteret i sognet med 5,2 pct. Find alle tallene på klassesamfund.dk - søg på Dover.

 
 
  
15. apr. 2021 * Grævling med hang til fuglekugler. Atma Nanda Skytte og Adam Yogesh Thuesen har for tiden en grævling boende ved deres udhus. De opdagede først fordybninger med lort og siden, at hele fuglekugler pludselig forsvandt. Med et vildtkamera fik de en nat syn for sagn. Det tunge, fredede rovdyr er der stadig. Se video.
 
14. apr. 2021 * Dover Sogn har flest nysmittede pr. indbygger i Skanderborg. Ud af de 26 sogne i Skanderborg Kommune er Dover for tiden sognet med højeste corona-incidens - nemlig 204 i dag. Tallet dækkede torsdag over fire nysmittede - onsdag var det tre. I hele kommunen er der i dag 11, og positivprocenten på 1,0 er også den højeste blandt sognene. Find udviklingen, tal og diagrammer her.
 
  
14. apr. 2021 * Legepladsgruppen søger om 20.000. Legepladsgruppen under ABAF har søgt en pulje under Landsbysamvirket om 20.000 kr. til legepladsen på Fællespladsen. Det fremgår af seneste mødereferat fra bestyrelsen, hvor de også talte om kommunikation i byen, hjertestarter og en regionalpulje. (Foto: Rasmus Arentsen)
 
  
13. apr. 2021 * Roser fra børnene. Over hele landet har de mindste skolebørn haft travlt med at gøre rent i naturen. Også i Bjedstrups skoledistrikt. Tirsdag blev børnene fra indskolingen delt op og travede rundt langs vejkanterne i og uden for landsbyerne, selvfølgelig under opsyn. Men de var flittige. På den anden side var de også lidt skuffede, for der var næsten for pænt ude på ruterne. I Bjedstrup, Alken, Boes, Svejstrup og Illerup er vi åbenbart meget gode til at holde vores sti ren. Men til sidst blev affaldsposerne samlet i en bunke på Bjedstrup Skole og sorteret til genbrug eller småt brændbart. Største stykke viste sig at være en (måske tabt) hjulkapsel. Missionen var dermed fuldført af de tilfredse børn. På billedet ses de i Gl. Alken lige før afgang til de forskellige ruter. Landsindsamlingen er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. (Foto og tekst: Peter Abildgaard)
 
12. apr. 2021 * (Alt for mange) frø fra mine skuffer og skabe sælges til rimelig pris, skriver Eva Nikolajsen. Egen avl. Én gang frøsamler og så er man afhængig! Der er stadig mange frø af disse sorter, jeg fylder løbende poserne op: Bladbede, Carlin Pea tørreært, Golden Sweet "multiært", Rød havemælde, gul sennep, blå hør, orange/gule morgenfruer, lilla honningurt og solsikke-mix. Til gengæld er der kun få tilbage af: Stangbønne Blauhilde, Quinoa, Gyrithes Høje marvært, Lollandsk rosin tørreært, Kruset katost, Salat-cikorie og Stolt Henriks Gåsefod. Se hele listen. 
 
  
11. apr. 2021 * De første 140 lam. Vi venter 470 lam i alt, lørdag nåede vi 140, fortæller fåreavler Per Nielsen fra Hedegaard Lam. Hvis nogen undrer sig over, hvad de røde farver på fårenes pelse betyder, så se her: Farven indikerer, hvor mange lam et får skal have, bag på betyder et lam, midt på ryggen betyder to lam og en prik oppe i nakken betyder, at fåret skal have tre lam. Desuden indikerer farven på lammenes øremærke deres køn, grøn betyder vædder (han), lyseblå gimmer (hun). (Foto: Knud Abildtrup)
 
 
11. apr. 2021 * Nej, toget skal ikke dreje til venstre op af Alkenvej. Nye blå skilte med store gule pile på har vakt en vis undren blandt de faste pendlere. Fra Skanderborg-siden er der et tilsvarende skilt, der peger i modsat retning. Lokofører Thomas Tjørnehøj forklarer, at skiltene ligesom den nye mast er en del af et nyt elektronisk signalsystem, der erstatter det nuværende, der mellem Skanderborg og Herning er fra 1965. Skiltene hjælper med at oplyse lokoførerne, hvor togene på banen befinder sig i forhold til hinanden.
 
10. apr. 2021 * Fuldbro Mølle-projektet tættere på. Miljø- og Planudvalget i kommunen har nu nikket ja til at gå videre med faunaprojektet ved Fuldbro Mølle, hvor opstemningen skal fjernes og der skal anlægges et stryg. Både Mossø Lodsejerforening og Grundejerforeningen Alken Enge har spurgt ind til, hvorvidt projektet vil betyde højere vandstand i Mossø, og udvalget har bemærket, at det vil det ikke.
 
 
 (Foto: Margit Szlavik)
4. apr. 2021 * Fornøjelse for øje og sind. Kære Alken-borgere. Vi har igen lejet jord af Søren Næsborg, som nu er klar til at blive en fælles have for dem, som har lyst til at deltage. Haven ligger på Enggården, Emborgvej 97. I kan få eget stykke jord til dyrkning af grønsager, kan være en del af blomsterhaven til bier, insekter og fornøjelse for øje og sind. I kan få udleveret græskarfrø til forspiring og så være en del af græskardyrkning til Halloween. I kan også bare komme forbi søndage kl.16. Der prøver vi at ”hakke i takt”, snakke på tværs af havelodder og sprede gode ideer. I anledning af påsken mødes vi kl.16 mandag 5.april. Formen på marken var sidste år en regnbue med blomster i haven. Her i 2021 bliver det en påfuglefjer.
Vi vil glæde os til at se jer. Venlig hilsen Henrik Grønborg og Ella Jørgensen.


 
17. feb. 2021 * Vigtigt nyt fra Alken Borger- og Aktivitetsforening (ABAF) - ABAF har skiftet bank. Det betyder at medlemskontingenter fremover skal overføres til foreningens nye konto i Arbejdernes Landsbank, Skanderborg Afd.
Reg. nr. 5370 Konto nr. 0255650

Hvis du/I allerede har overført kontingent for 2021, behøver du ikke at gøre noget nu. Men hvis du/I har etableret en fast årlig overførsel, skal du/I huske at ændre denne, sådan at kontingentet for 2022 bliver indbetalt på den nye konto.

Hvis du/I endnu ikke har overført kontingent for 2021, så skal det ske til det nye kontonummer. Hvis du/I har etableret en fast årlig overførsel, skal du derfor nu ændre denne, sådan at overførslen sker til den nye konto.

Vi opfordrer alle ABAF's medlemmer til oprette en fast overførsel, sådan at kontingentet bliver overført hvert år i marts. Kontingentsatserne er:

  • Barn/ung (under 25 år): 150 kr. pr. år.
  • Voksen: 200 kr. pr. år
  • Pensionist: 100 kr. pr. år

Med venlig hilsen ABAF's bestyrelse


 
  
 Bemærk gavlmaleriet, hvis rester stadig kan anes på gavlen nu 27 år efter, og søjlen ved indgangen, der i opsparingstiden op til købet var perfekt til at måle, hvor mange penge, vi var oppe på. 
 
30. jan. 2021 * Alken 1994: På vej mod at købe mejeriet. ”Købegruppen” etableret. Med eftertidens Alken-briller på er der vist ingen tvivl om, hvad den store begivenhed i 1994 var: Mere og mere håndgribelige planer om at overtage mejeriet, efter at kunstcenteret var nedlagt i 1991 og foreningen Alken Station kom til i 1992. Læs Alken år for år siden 1979.

 
Han begyndte med en postkasket. Bladet rummede i 1994 et interview med Ejner og Anna ”Post”, der boede på Emborgvej 100, hvor i dag familien Drost bor. Om at være postbud i Alken og omegn fra 1946-1984 - på cykel og siden i en Morris, og i nogle år med pakkeudlevering fra privaten. Om kaffe hver eneste dag i 24 år i træk hos Agnes i Emborg, og forvekslet post, fordi der ikke var noget der hed gadenavne og husnumre på landet dengang.
Historien begynder: "En vinterdag i 1946, hvor det var et grimt snevejr, var Ejner Nielsen gået ned i brugsen i Bjedstrup..."
 
  
   
11. jan. 2020 * 1745-1749 Drik og fylderier, liderlighed og brændevin. I disse måneder brygges der øl i det nystiftede Alken Bryghus - eller ABC, Alken Brewery Company. For 275 år siden kunne de også være med heromkring, især når det gjaldt brændevin, da var det bare ulovligt. Læs om de næste fem år i Alkens historie, hvor en brusten Alken-bonde Jens Rasmussen som tinghører skulle være med til at konfiskere udstyr til destillering - se afsnittet fra 1745-1749 under Alkens første kendte beboere.
 
 
404 abonnenter får nyhedsbrev om søndagen
Ideer, fotos, forslag, færdige og ufærdige bidrag til indholdet modtages hjertens gerne af
redaktør Knud Abildtrup,
 knudabildtrup1@gmail.com20 27 12 76 Journalist og fotograf: Peter Abildgaard, 22 89 83 34, alkenvej69@gmail.com 
Send kalender-bidrag til 
Edel Laursen
edel.laursen@gmail.com
 Inge Nørgård bestyrer abonnements-databasen - skriv til Inge, hvis du får ny mailadresse, på ingealken104@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bageriet i Købmanden i Alken tilbyder:
Mandag 10. maj: Rugbrød.
Tirsdag 11. maj: Müsliboller.
Onsdag 12. maj:
Glutenfrit.
Torsdag 13. maj: Lukket
Fredag 14. maj: Rugbrød.
Lørdag 15. maj: Morgenbrød.

Mini-vandretur ved Klostermølle søndag 16. maj kl. 13 . Arr.: Dover GF. Tilmelding.
 
Livestreaming på Alken Mejeri. Magtfulde mikrober der gavner dig'; ved professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet: tirsdag 18. maj, kl. 18.45-21.
Kræver tilmelding. Læs mere på ABAF

 
Generalforsamling i Foreningen til fremme af biodiversitet onsdag 26. maj fra 17-19 på fællespladsen i Alken.
 
Fællesdag i Alken. Orienterings- og festdag på Fællespladsen lørdag 12. juni kl. 14 og til ud på aftenen. Arr.: ABAF.


 
Alken Have. Efter formen blev ”tegnet op”. I år bliver det en påfuglefjer. (Dronefoto: Rasmus Arentsen)

 
Uge 13 2021 * Levesteder til flagermus er noget af det, de beskæftiger sig med i Foreningen til fremme af biodiversitet. (Foto: Marianne Damholdt Bergin, der stiller en flagermusetur til Hedeager Krog i udsigt til sommer.)
 

 
1490-1667: De første kendte beboere i Alken: Fæstebønderne Søren Christensen og Jost Andersen var de to første navngivne - i 1554 - der knyttes til Alken. Men første gang, man i skriftlige kilder støder på stednavnet Alken, er tilbage i senmiddelalderen – i 1490, da Kong Hans stadfæstede, at Alchen og Illerup skulle være et birk – en retskreds - under Øm Kloster.

Læs otte kapitler - periode for periode - det seneste er: 
1745-1749 Drik og fylderier, liderlighed og brændevin.
   
Kortet er et udsnit fra Plan des Schanderborger Reuter Districts. Af Abraham Christian Willars, 1723. 
Gå selv på jagt i hele kortet hos Det Kongelige Bibliotek.

Alken-kalenderen
herunder bestyres af Edel Laursen, edel.laursen@gmail.com. Røde markeringer gælder Alken Mejeri, som har sin egen booking-kalender, der kan studeres her - i højre side lidt nede.
 
 
 
 
Wilkommen in Alken. Foran Købmanden i Alken står nu en informativ tavle med kort, fotos, forklaringer og gode forslag til natur-oplevelser omkring Alken. I en lille boks på tavlens side finder man en velkomstfolder, som på dansk, engelsk og tysk beskriver, historie og aldeles opdateret shelter-nutid i Alken og Omegn.

Bolig-side. På alken.dk samler vi alt, hvad der aktuelt tilbydes af boliger i om omkring Alken - salg og leje på Bolig i og omkring Alken, hvor du finder links til de enkelte boligannoncer eller i det mindste en vej derind. Find siden allernederst i venstremenuen her fra forsiden. Landejendomme, villaer, lejligheder, værelser og annekser. Sig endelig til, hvis du kender til flere. Skriv til alken.dk.

Tre år -  fire film - to købmænd. Først kom en film om Alken Minimarkeds lukning, så én om indsamling og støttefest, en tredje om byggeri og perioden uden købmand - og nu én om indvielsesdagen.


Finns åbningsfilm. På åbningsdagen i september 2013 var Finn Mathiasen fra ABCFilm på pletten med kamera, og han har krydsklippet 9.17 minutter sammen fra folkemylderet.

Thomas' åbnings-fotos. Find dig selv, din nabo og alle de andre under åbningen - på Thomas Tjørnehøjs foto-serie på Alkens Flickr-univers.  Thomas ønsker
tillykke til os alle sammen med byens nye dimension og Alkens genvundne status som 'købstad'!

Affolkning contra sammenhold. TV2 Østjylland bragte 25. september 2013 et indslag med minister Carsten Hansen (S), Osuma-direktør Jesper Elkjær og daværende formand for Liv i Landsbyen, Jens Jacobsen. Se Affolkning i landsbyerne og Sammenhold i Alken.
TV2 Østjyllands indslag fra Købmanden i Alken 22. september 2013. Se bl.a.  Birgit Bune, Søren Slebo, Bo Høilund Martinsen, Ingvar Kristiansen og Tove Nyholm udtale sig: Byen der ikke vil dø. 
Rundt om bordet og rundt om Alken. Pelle Bank fra TV2 Østjylland har lavet et fem minutters portræt af Alken. Adam Yogesh Thuesen i færd med at beklæde det gamle vaskehus er blandt de medvirkende.

Tv-indslag fra kampen for trinbrættet i 2000-2001. Med en sej arbejdsgruppe i spidsen lykkedes det i 2000-01 at sikre Alken som trinbræt trods Banestyrelsens påtænkte lukning efter en renovering. TV2 Østjylland beskrev det hele i to indslag: Først ministerbesøget i 2000  og hattefesten i 2001, da toget ankom igen.  
Fra Mejeriet lyder en indtrængende bøn til alle medlemmer om at få den årlige kontingent-indbetaling sat i system via banken. *** Det samme lyder fra ABAF: En fast, årlig bank-overførsel er en enkel og hurtig løsning, der kan lette ens egen samvittighed om at få betalt - og kan befri de frivillige i bestyrelserne med - igen igen - at skulle opkræve og minde folk om at betale.

ABAF: Årskontingent: Børn og unge op til 25 år: 150 kr. Voksne over 25 år: 200 kr. Pensionister: 100 kr.  
Reg. nr. 5370 Konto nr. 0255650 
(ny konto februar 2021)

Alken Mejeri: Årskontingent: 100 kr. pr. medlem. 
Reg. nr: 8401 Kontonr.: 11 28 794. 
 
 
Seværdige og mindeværdige fotoserier:
 
 
Kvindefest 2019 
Skattejagt under byfest 2019 
Byfest 2019 
Fastelavn 2019 
Billedværkstedet fernisering 2018 
Feldballe-besøg 2018 
Skybrud i  september 2018
Købmanden i Alken's fem års fødselsdag 2018 
Sportsfest 2018 
Lammeholdet 2017 
Byfest 2017 
Mossø på bunden 2016 
Kvindefest 2016 
Købmandens tre års fødselsdag i 2016
Bruno Nielsen på Lesbos 2015 
Byfest 2015
Ring of Bones 2014
Byfest 2014
Flere købmands-åbnings-fotos 2013
 Købmanden i Alken's åbning 2013
            Shaka Loveless støttekoncert 2013
                                         Julemarked 2012
                                                    Byfest 2012

Byfest 2011

Byfest 2010

Vædebro-arbejdsdag 2010

Byfest 2009

Videovitser byfest 2008

Julemarked 2007

Sporindvielse 2007

Alken-armada 2007

Byfest 2007

Sankthans 2007

Filmfestival 2007

Kvindefest 2007